Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp số hóa công tác quản lý, điều hành

16:53, 09/08/2019
|

 - Nhằm số hóa công tác quản lý, điều hành và xây dựng trục liên thông văn bản điện tử theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (UBQLVNN) đã tổ chức hội thảo “Số hóa công tác quản lý, điều hành và xây dựng trục liên thông văn bản điện tử theo mô hình Chính phủ điện tử” với sự tham dự của 90 đại biểu là các Lãnh đạo UBQLVNN, 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

Theo định hướng xây dựng hệ thống CNTT hướng tới mô hình Chính phủ điện tử; đáp ứng yêu cầu giám sát thông tin và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiện UBQLVNN đang hoàn thiện hạ tầng CNTT, ứng dụng quản trị nội bộ (Email, E-office, E-porter, Nhân sự…), hoàn thành giai đoạn 1 phần mềm Bộ chỉ số (kết nối thành công 19/19 doanh nghiệp; giao diện dashboard, hoạt động 24/7 trên mọi thiết bị); triển khai hội nghị trực tuyến, nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành Cổng đa phương tiện đáp ứng yêu cầu bảo mật, chuẩn kỹ thuật hiện đại…

Bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu tại Hội thảo
Bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho hay, việc xây dựng Chính phủ điện tử là một chủ trương lớn đã và đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến nay, Chính phủ đã chính thức đưa vào vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia, theo đó với mục tiêu vì một nền hành chính không giấy tờ, từng bước số hóa các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, xây dựng nền kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Đến nay, các cơ quan Bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từng bước đã thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử.

Nhận thức rõ yêu cầu này cũng như xu hướng phát triển của thời đại, Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp trong thời gian qua đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành; từng bước triển khai các phân hệ ứng dụng phục vụ quản trị nội bộ và hoạt động nghiệp vụ; các phần mềm về Bộ chỉ số và Cổng thông tin điện tử đã thể hiện rõ sự kết nối, tương tác giữa Ủy ban với doanh nghiệp và người dân, giữa Ủy ban với công chức, viên chức và người lao động, tuân thủ yêu cầuKiến trúc Chính phủ điện tử 1.0. Phần mềm Bộ chỉ số đã thể hiện sự minh bạch trong thông tin 2 chiều và hỗ trợ nghiệp vụ giám sát, đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp, thể hiện cách làm mới và sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa Ủy ban và doanh nghiệp. Hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Ủy ban đang chuyển dịch dần theo hướng đa phương tiện; cập nhật, đưa tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động của Ủy ban và doanh nghiệp, công bố/công khai thông tin theo đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy tích cực tuyên truyền đúng về hiệu quả vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp nhà nước trong dư luận xã hội.

Ông Tô Dũng Thái - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, với kinh nghiệm đã triển khai cho Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tiền Giang,….VNPT cam kết sẽ ưu tiên hỗ trợ tư vấn, triển khai hạ tầng, phần mềm, xây dựng phương án vận hành cho UBQLVNN và 19 Tập đoàn, Tổng công ty.
Ông Tô Dũng Thái - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, với kinh nghiệm đã triển khai cho Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tiền Giang,….VNPT cam kết sẽ ưu tiên hỗ trợ tư vấn, triển khai hạ tầng, phần mềm, xây dựng phương án vận hành cho UBQLVNN và 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

Trong thời gian tới UBQLVNN sẽ đẩy mạnh triển khai trục liên thông văn bản giữa UBQLVNN và 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc hướng tớikết nối vào trục liên thông văn bản Quốc gia.Việc triển khai trục liên thông văn bản điện tử giữa UBQLVNN và 19 Tập đoàn, Tổng công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị; tiết kiệm thời gian gửi/nhận và xử lý văn bản/công việc; giảm thiểu và tiết kiệm chi phí giấy tờ, lưu trữ lâu dài; toàn vẹn dữ liệu nhờ đã số hóa văn bản; đảm bảo độ tin cậy dựa trên hệ thống công nghệ an toàn, bảo mật cao; tăng sự tương tác, gắn kết giữa UBQLVNN với doanh nghiệp.

Cũng tại Hội thảo, với vai trò là một doanh nghiệp viễn thông, CNTT hàng đầu của Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị phát triển và phối hợp triển khai hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia cùng các Bộ, Ban, ngành và địa phương đã trình bày giải pháp triển khai Trục liên thông văn bản giữa UBQLV và các đơn vị trực thuộc. Phát biểu tại Hội thảo, ông Tô Dũng Thái - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, với kinh nghiệm đã triển khai cho Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tiền Giang,….VNPT cam kết sẽ ưu tiên hỗ trợ tư vấn, triển khai hạ tầng, phần mềm, xây dựng phương án vận hành cho UBQLVNN và 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

VNPT trình diễn các giải pháp ứng dụng CNTT
VNPT trình diễn các giải pháp ứng dụng CNTT

Trục liên thông văn bản quốc gia là nền tảng cốt lõi đảm bảo xây dựng thành công Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế sốhướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Hiện nay, đã có 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương (gồm Văn phòng Trung ương Đảng; 31 bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Các phần mềm quản lý văn bản của bộ, ngành, địa phương đã được kết nối, liên thông cả theo chiều dọc và chiều ngang một cách thông suốt và có tính hệ thống, văn bản điện tử được gửi, nhận nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan Nhà nước.

Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, trục liên thông văn bản quốc gia giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương rút ngắn thời gian gửi, nhận văn bản từ 3 ngày xuống còn 3 phút; tiết kiệm 1.200 tỷ đồng chi phí; hàng chục triệu giờ công so với việc gửi văn bản thủ công trước đây. Đồng thời, góp phần thay đổi tác phong làm việc và đổi mới phương thức phục vụ của cán bộ công chức.

Phạm Lê


Ý kiến bạn đọc