Tái cấu trúc đem lại cho VNPT một diện mạo hoàn toàn mới

15:28, 10/08/2019
|

- Với chiến lược phát triển phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT đã và đang từng bước chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số (DSP), trở thành một Tập đoàn kinh tế năng động.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ VT-CNTT chủ lực của Việt Nam, được xếp trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất  tại Việt Nam. Với sứ mệnh “Kết nối mọi người”, VNPT luôn đảm bảo cơ sở hạ tầng VT-CNTT, Truyền thông vững chắc, hiện đại, thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng, đem lại những giá trị tiện ích cho cộng đồng .

Với chiến lược phát triển phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT đã và đang từng bước chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số (DSP), trở thành một Tập đoàn kinh tế năng động.  Tầm nhìn của Tập đoàn VNPT là trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025;Trở thành Trung tâm số (Digital Hub) của Châu Á vào năm 2030;Trở thành lựa chọn số một của khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin - Viễn thông (ICT) tại thị trường.

Trong hơn 5 năm qua, Tập đoàn VNPT đã trải qua giai đoạn một và đang bước vào giai đoạn hai của công cuộc tái cơ cấu với mục tiêu là hướng tới tinh gọn bộ máy tổ chức, giảm các khâu trung gian, tập trung phát triển nguồn lực, tối ưu hóa mạng lưới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đảng ủy Tập đoàn và các chi/đảng bộ cơ sở đã vận dụng sáng tạo việc thực hiện chuyên đề năm 2018 của Chỉ thị 05 – CT/TW về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nội dung “Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng vì Mái nhà chung VNPT” trong văn hóa doanh nghiệp VNPT và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đến lúc này, có thể tự tin nói rằng, tái cấu trúc đã mang lại cho VNPT một diện mạo hoàn toàn mới. Với kết quả đó, đã đến lúc, VNPT có thể đúc rút lại những bài học kinh nghiệm cho chính mình và khẳng định trách nhiệm tiên phong, nêu gương của người lãnh đạo là một yếu tố đóng vai trò tiên quyết trong thành công của việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Theo Chủ tịch VNPT Trần Mạnh Hùng, xuyên suốt quá trình tái cấu trúc Tập đoàn VNPT những năm qua là việc triển khai thực hiện hai Quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành: Quyết định số 888/QĐ-TTg năm 2014 và Quyết định số 2129/QĐ-TTg năm 2018.

Trong tình hình mới, đón đầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã định hướng, chỉ đạo để VNPT khẩn trương hoàn thiện chiến lược VNPT 4.0 với quyết tâm chuyển đổi thành doanh nghiệp số, hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và là trung tâm dịch vụ số ở châu Á. Việc tập trung xây dựng, góp phần phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh được VNPT coi là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi trong các giai đoạn tái cấu trúc.

Để tham gia vào quá trình chuyển đổi nền kinh tế số, đô thị số, chính quyền số, VNPT quyết tâm chuyển đổi thành doanh nghiệp số bằng việc thành lập Công ty VNPT IT, chuyên về lĩnh vực CNTT. Công ty VNPT-IT ra đời có nhiệm vụ chính là phát triển các sản phẩm phần mềm ứng dụng Chính phủ điện tử, đô thị thông minh, y tế, giáo dục. Các sản phẩm dịch vụ do VNPT-IT nghiên cứu phát triển sẽ góp phần đáng kể nâng cao đời sống xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền bằng chính sản phẩm của CNTT.

VNPT cũng tập trung phát triển Công ty VNPT Technology để xây dựng đơn vị này thành một trụ cột của Tập đoàn về sản xuất thiết bị, sản phẩm nghệ công nghiệp CNTT. Đến nay VNPT Technology thực sự trở thành một trụ trong sản xuất thiết bị của Tập đoàn,thậm chí, còn xuất khẩu thiết bị sang một sốnước trong khu vực.

Từ tái cơ cấu, VNPT đã rút ra được những bài học quý báu, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn để sẵn sàng chinh phục những chặng đường khó khăn tiếp theo. Với VNPT, công cuộc tái cấu trúc sẽ không thành công như hiện nay nếu không có sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo trong việc sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khó khăn, chấp hành sự phân công của tổ chức. Tái cơ cấu VNPT không thể thành công thiếu tinh thần đoàn kết, thiếu quyết tâm thực hiện, thiếu cơ chế minh bạch và thiếu đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực phẩm chất để hoàn thành công việc.

PV