Mức lương dành cho ngành CNTT vẫn đang ở top đầu

06:23, 19/03/2019
|

 - Theo thống kê của VietnamWorks, trang web tuyển dụng trực tuyến lớn tại Việt Nam, mức lương mà các nhà tuyển dụng dành cho ứng viên CNTT có kinh nghiệm vào khoảng 15,6 triệu đồng, có 25% nhóm ứng viên thuộc nhóm này đang nhận 20 triệu đồng là mốc lương tối đa phổ biến.

VietnamWorks, trang web tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam, thuộc tập đoàn Navigos Group vừa phát hành “Khảo sát lương của người tìm việc năm 2019 tại Việt Nam”. Khảo sát được thống kê dựa trên ý kiến của gần 5.500 người tìm việc vào tháng 1/2019, thuộc cơ sở dữ liệu của VietnamWorks, người tìm việc thuộc bất kể ngành nghề và cấp bậc. Theo thống kê, top 5 các ngành nghề được có khoảng lương phổ biến cao nhất lần lượt là: Ngành Tài chính/Đầu tư; Ngân hàng; Công nghệ thông tin; Marketing; Xây dựng.

25% cấp quản lý của ngành Tài chính/Đầu tư nhận mức lương từ 70 triệu đồng. Lĩnh vực Tài chính/Đầu tư, có 25% người thuộc vị trí Quản lý/Trưởng phòng đang nhận được mức lương từ mốc 70 triệu đồng trở lên. Mức lương tối thiểu phổ biến nhất của ngành này cho các vị trí lần lượt là: Mới ra trường: 5 triệu đồng; Có kinh nghiệm: 7,175 triệu đồng; Trưởng nhóm/Giám sát: 12,5 triệu đồng; Quản lý/Trưởng phòng: 25 triệu đồng. Mức lương trung bình mà nhóm này được nhận cho các vị trí lần lượt là: Sinh viên mới ra trường: 6 triệu đồng; Nhân viên có kinh nghiệm: 11,25 triệu đồng; Trường nhóm/Giám sát: 16 triệu đồng; Quản lý/Trưởng phòng: 35 triệu đồng.

Cũng theo thống kê, sinh viên mới ra trường ngành Xây dựng có mức lương trung bình cao hơn ngành khác. Cụ thể, so với các ngành nghề khác, ngành Xây dựng có mức lương dành cho Sinh viên mới ra trường cao hơn. Mức lương trung bình mà sinh viên mới ra trường thuộc ngành Xây dựng đang nhận được là khoảng 7,5 triệu đồng. Có đến 1/4 nhóm ứng viên cho biết đang được trả từ 10 triệu đồng.

Hiện giờ, công nghệ thông tin đang là lĩnh vực trả lương cho ứng viên có kinh nghiệm cao nhất. Theo đó, mức lương mà các nhà tuyển dụng dành cho ứng viên có kinh nghiệm vào khoảng 15,6 triệu đồng, có 25% nhóm ứng viên thuộc nhóm này đang nhận 20 triệu đồng là mốc lương tối đa phổ biến.

Bên cạnh những ngành nghề đang “hot” với mức lương trả khá hậu hĩnh, thì hành chính/thư ký lại đang giữ mức lương tối đa thấp nhất. Theo thống kê, top 5 các nhóm ngành nghề có mức lương tối đa thấp nhất lần lượt là: Hành chánh/Thư ký; Cơ khí; Dịch vụ khách hàng; Kế toán; Bán hàng.

Riêng ngành Hành chánh/Thư ký, mức lương trung bình cho vị trí có kinh nghiệm là 8 triệu đồng, vị trí Quản lý/Giám sát có mức lương vào khoảng 15 triệu đồng. Mốc lương tối đa phổ biến nhất được ghi nhận của ngành này chỉ vào khoảng 20 triệu đồng.

Thống kê cũng cho thấy, TP.Hồ Chí Minh có mức lương cao nhất hầu hết các vị trí. Khu vực TP.HCM các ứng viên đang giữ mức lương cao hơn các thành phố khác ở hầu hết các vị trí. Theo đó, “mức lương khoảng giữa” cho vị trí có kinh nghiệm là 10 triệu đồng, vị trí Quản lý/Trưởng phòng giữ mức lương trung bình là 25 triệu đồng. Mốc lương tối đa phổ biến nhất được ghi nhận là 36,5 triệu đồng.

Hà Nội giữ mức lương cao thứ hai trên toàn quốc cho toàn vị trí, với mức lương trung bình cho vị trí có kinh nghiệm là 10 triệu đồng, lương trung bình cho vị trí Quản lý/Trưởng phòng là khoảng 22 triệu đồng. Mốc lương tối đa phổ biến được ghi nhận tại Hà Nội là 30 triệu đồng.

Phạm Lê


Ý kiến bạn đọc