Cuối năm, thận trọng với loạt mã độc rất nguy hiểm có thể đánh cắp thông tin

12:45, 01/02/2019
|

- Theo VNCERT, đây là những mã độc rất nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và phá huỷ hệ thống thông tin.

Thực hiện công tác theo dõi và giám sát trên không gian mạng Việt Nam trong thời gian giáp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã ghi nhận chiến dịch tấn công có chủ đích (APT) của tin tặc nhằm vào các hệ thống thông tin của ngân hàng và tổ chức chủ quản hệ thống thống tin hạ tầng quan trọng quốc gia tại Việt Nam.

Với hình thức tấn công có chủ đích này, tin tặc đã tìm hiểu kỹ về đối tượng tấn công và thực hiện các thủ thuật lừa đảo, kết hợp với các biện pháp kỹ thuật cao để qua mặt hệ thống bảo vệ an toàn thông tin (ATTT) của các hệ thống thông tin của ngân hàng và tổ chức chủ quản hệ thống thống tin hạ tầng quan trọng quốc gia nhằm chiếm quyền điều khiển máy tính của người dùng thông qua đó tấn công các hệ thống máy tính nội bộ chứa thông tin quan trọng khác.

Mục đích chính của tin tặc là đánh cắp các thông tin quan trọng của hệ thống thông tin của ngân hàng và tổ chức chủ quản hệ thống thống tin hạ tầng quan trọng quốc gia. Với việc sử dụng các kỹ thuật cao để tấn công thì các hệ thống bảo vệ ATTT của hệ thống thông tin của ngân hàng và tổ chức chủ quản hệ thống thống tin hạ tầng quan trọng quốc gia sẽ khó phát hiện kịp thời và đồng thời giúp tin tặc duy trì quyền kiểm soát hệ thống thông tin.

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc, Trung tâm VNCERT đề nghị các đơn vị thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia thực hiện gấp các biện pháp theo dõi, giám sát, ngăn chặn các kết nối đến máy chủ điều khiển mã độc để kịp thời phát hiện và ngăn chặn cuộc tấn công có chủ đích.

VNCERT yêu cầu theo dõi và ngăn chặn kết nối đến các máy chủ C&C có tên miền và địa chỉ IP (trong ảnh dưới):

Rà quét hệ thống, xoá các thư mục và bóc gỡ tập tin mã độc có dấu hiệu tương ứng sau:

            - MD5:  25376ea6ea0903084c45bf9c57bd6e4f

            - MD5: 1e2795f69e07e430d9e5641d3c07f41e

            - MD5: 3be75036010f1f2102b6ce09a9299bca

            - HSMBalance.exe MD5: 34404a3fb9804977c6ab86cb991fb130

            - HSMBalance.exe  SHA-1:b345e6fae155bfaf79c67b38cf488bb17d5be56d

            - ICAS.ps1 MD5: b12325a1e6379b213d35def383da2986

            - ICAS.ps1 SHA-1: c48ff39e5efc6ca60c31200344c47b5de3b3605d

            - MD5: 7c651d115109fd8f35fđfc44fd24518

            - MD5:  8a41520c89dce75a345ab20ee352fef0

            - MD5:  b88d4d72fdabfc040ac7fb768bf72dcd

            - hs.exe MD5: df934e2d23507a7f413580eae11bb7dc

            - hs.exe SHA-1:5ce51e3882c40961caf2317a3209831ed77c9c40

            - MD5: fee0b31cc956f083221cb6e80735fcc5

            - MD5: 4c400910031ee3f12d9958d749fa54d5

            - MD5: 2e0d13266b45024153396f002e882f15

            - MD5: 26f09267d0ec0d339e70561a610fb1fd

            - MD5: 09e4f724e73fccc1f659b8a46bfa7184

            - MD5: 18c2adfc214c5b20baf483d09c1e1824

            - MD5: 2cd8e5d871f5d6c1a8d88b1fb7372eb0

            - MD5: e9130a2551dd030e3c0d7bb48544aaea

            - MD5: 9888d1109d6d52e971a3a3177773efaa

            - MD5: be021d903653aa4b2d4b99f3dbc986f0

            - MD5: 2036a9e008d16e8ac35614946034b1a5

            - MD5: ef5741c4b96ef9498357dc4d33498163

            - MD5: 5B7244C47104F169B0840440CDEDE788

            - MD5: 53F7BE945D5755BB628EECB71CDCBF2

            - MD5: E00499E21F9DC990400B8B3C2B5

            - MD5: 9c35e9aa9255a2214d704668b039ef6

            - MD5: cc29adb5b78300b0f17e566ad461b2c7

            - MD5: C6774C1417BE2E8B7D14BAD1391|1DO4B

Sau khi thực hiện, yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình về Cơ quan Điều phối ứng cứu sự cố quốc gia (Trung tâm VNCERT) theo địa chỉ email: ir@vncert.gov.vn /điện thoại: 0869100319 trước 12h ngày 12/02/2019.

Trên đây là những mã độc rất nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và phá huỷ hệ thống thông tin, Trung tâm VNCERT yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện lệnh điều phối.

Hiền Mai