Việt Nam sắp có Trung tâm đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật

16:11, 29/11/2018
|
Theo dự kiến “IoT Innovation Hub” - Trung Tâm đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật sẽ được đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và triển khai hoạt động vào quý I/2019.
 
Ngày 28/11, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Công ty Ericsson đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác thiết lập “IoT Innovation Hub” (Trung Tâm đổi mới sáng tạo về Internet Vạn Vật).
 
Biên bản ghi nhớ này thể hiện sự nỗ lực của Bộ KH&CN trong việc xây dựng các Trung Tâm Đổi mói sáng tạo và cam kết lâu dài của Công ty Ericsson trong việc xây dựng nền tảng kỹ thuật, sáng tạo, đổi mới để phát huy tiềm năng của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 
Theo đó, “IoT Innovation Hub” sẽ là một môi trường thuận lợi hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về IoT. Trung tâm này cũng sẽ hỗ trợ các nhóm nghiên cứu tạo ra các ứng dụng IoT mới, hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư và thương mại hóa sản phẩm.
 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và ông Denis Brunetti – Tổng giám đốc Công ty Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thiết lập Trung tâm đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và ông Denis Brunetti – Tổng giám đốc Công ty Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thiết lập Trung tâm đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật.
Phát biểu tại Lễ Ký kết Bản Ghi nhớ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Việt Nam rất cần nhanh chóng xây dựng chiến lược quốc gia để bắt kịp xu thế của thời đại. 
 
Ông Denis Brunetti, Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào, đồng thời là đồng chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi ủng hộ tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc ứng dụng đổi mới khoa học và công nghệ. Ericsson ủng hộ “Chương trình Mạng lưới Đổi mới Quốc gia” của Chính phủ trong việc nhìn nhận nhu cầu nâng cao năng lực đổi mới của Việt Nam để đáp ứng những thách thức và nắm bắt các cơ hội liên quan đến Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 là cần thiết”.
 
Theo ông Denis Brunetti, bằng việc thiết lập IoT Innovation Hub phối hợp với Bộ KH&CN, Ericsson đang kỷ niệm 25 năm thành lập tại Việt Nam bằng cách đầu tư vào tương lai của đất nước, lấy đổi mới công nghệ thông tin là động cơ cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của quốc gia.
 
Dự kiến “IoT Innovation Hub” sẽ được đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và triển khai hoạt động vào quý I năm 2019.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc