Từ chối chuyển mạng với thuê bao di động đăng ký thông tin không chính xác

06:31, 30/11/2017
|

(VnMedia) - Đó là một trong số những quy định tại Thông tư số 35 quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số vừa được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký ban hành. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 8/1/2018.

Thông tư số 35 quy định, dịch vụ chuyển mạng được các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất cung cấp một cách bình đẳng, không phân biệt đối xử đối với các thuê bao di động. Dịch vụ chuyển mạng được cung cấp trên cơ sở hợp đồng thương mại giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và thuê bao di động.

Dịch vụ chuyển mạng không bao gồm việc tiếp tục duy trì cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ ứng dụng viễn thông mà thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng đang sử dụng tại doanh nghiệp chuyển đi. Doanh nghiệp chuyển đi phải đảm bảo không phát sinh cước của bất kỳ dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ ứng dụng viễn thông nào, kể từ thời điểm cắt dịch vụ của thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng.

Doanh nghiệp di động có trách nhiệm thống nhất, công bố, niêm yết công khai, áp dụng chung mức cước và các điều khoản sử dụng dịch vụ chuyển mạng. Cước dịch vụ chuyển mạng được tính toán dựa trên các nguyên tắc: lấy thu bù chi, đảm bảo bù đắp một phần chi phí của doanh nghiệp chuyển đi, doanh nghiệp chuyển đến và trung tâm hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ trong việc phối hợp cung cấp dịch vụ chuyển mạng; từng thời kỳ, cước dịch vụ chuyển mạng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo việc chuyển mạng không có tác động tiêu cực đến thị trường dịch vụ thông tin di động mặt đất.

Cước dịch vụ chuyển mạng không được hoàn trả, trừ trường hợp chuyển mạng không thành công do lỗi kỹ thuật của hệ thống chuyển mạng. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và Trung tâm chuyển mạng phải thống nhất, công bố công khai lỗi kỹ thuật của hệ thống chuyển mạng. Trung tâm chuyển mạng thông báo cho thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng về lý do thuê bao chuyển mạng không thành công.

Cước dịch vụ chuyển mạng được sử dụng để chi trả cho doanh nghiệp chuyển đi, doanh nghiệp chuyển đến và Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ. Cước dịch vụ chuyển mạng được chi trả cho Trung tâm hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ được dùng để bù đắp một phần chi phí hoạt đồng, vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống thiết bị của Trung tâm chuyển mạng nhằm phục vụ chuyển mạng.

Số thuê bao chuyển mạng bị thu hồi theo các quy định về quản lý, sử dụng kho số viễn thông hoặc quy định về việc sử dụng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất đang cung cấp dịch vụ cho thuê bao đó phải được hoàn trả về doanh nghiệp gốc.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất chỉ được phát triển thuê bao mới  từ khối số thuê bao mà doanh nghiệp đó được phân bổ.

Thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng đảm bảo hoàn tất các nghĩa vụ, cam kết có liên quan và thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp chuyển đi trong một thời hạn nhất định, nhưng không được quá 60 ngày kể từ thời điểm chuyển mạng thành công. Quá thời hạn nêu trên, các thuê bao chuyển mạng không hoàn tất các nghĩa vụ, cam kết có liên quan hoặc không thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp chuyển đi phải được trả về doanh nghiệp chuyển đi.

Các bên tham gia cung cấp dịch vụ chuyển mạng và sử dụng cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng phải đảm bảo bí mật thông tin của thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng theo quy định.

Dịch vụ thông tin di động mặt đất cung cấp cho thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng theo nguyên tắc doanh nghiệp chuyển đi cắt dịch vụ sau đó doanh nghiệp chuyển đến mở dịch vụ...

Doanh nghiệp chuyển đi chỉ được từ chối thực hiện chuyển mạng đối với thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng thuộc các trường hợp: Thông tin thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng tại doanh nghiệp chuyển đến không chính xác so với thông tin của thuê bao đó tại doanh nghiệp chuyển đi; thuê bao vi phạm các hành vi quy định tại Điều 12 Luật Viễn thông hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Đang có khiếu nại, tranh chấp về việc sử dụng dịch vụ đối với doanh nghiệp chuyển đi; vi phạm hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc điều kiện giao dịch chung với doanh nghiệp chuyển đi.

Nếu không có nhu cầu chuyển mạng nữa, kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ chuyển mạng đến trước thời điểm nhận được thông báo lịch chuyển mạng từ Trung tâm chuyển mạng, thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng có thể hủy chuyển mạng bằng một trong các hình thức: Yêu cầu với doanh nghiệp chuyển đến. Doanh nghiệp chuyển đến quy định các hình thức tiếp nhận yêu cầu hủy chuyển mạng của thuê bao tại thời điểm giao dịch, điện thoại, tin nhắn...; Nhắn tin hủy chuyển mạng trực tiếp đến số 1441; Doanh nghiệp chuyển đi, doanh nghiệp chuyển đến chỉ được dừng thực hiện quá trình chuyển mạng khi nhận được yêu cầu hủy chuyển mạng từ Trung tâm chuyển mạng...

Các nhà mạng sẵn sàng chuyển mạng giữ số
 
Được biết, theo Quyết định số 846/QĐ-BTTTT ngày 23/5/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam, thời gian các nhà mạng phải cung cấp chính thức dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao di động là trước ngày 31/12/2017.
 
Khi dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số chính thức được triển khai, người dùng sẽ được hưởng nhiều lợi ích như sẽ được thoải mái lựa chọn sử dụng dịch vụ tốt nhất mà không lo bị mất số đang sử dụng hoặc phải đổi số, giảm tình trạng một người dùng sử dụng nhiều sim của nhiều nhà mạng khác nhau.
 
Cho tới thời điểm này, các nhà mạng VinaPhone, MobiFone cho hay đều đang tích cực phối hợp với Cục Viễn thông và các nhà mạng khác nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao.
 
VinaPhone  sẽ triển khai nguyên tắc "một cửa" khi chuyển mạng giữ số. Nhà mạng đã sẵn sàng phục vụ chuyển mạng giữ số. Để thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả nhất, VinaPhone cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu từ thực tế triển khai dịch vụ này ở nhiều quốc gia trên thế giới.
 
Hệ thống cổng chuyển mạng MNP của VinaPhone đã kết nối thành công với trung tâm chuyển mạng quốc gia. Theo kế hoạch của Bộ, VinaPhone đang trong quá trình thử nghiệm dịch vụ với các nhà mạng khác thông qua trung tâm chuyển mạng quốc gia. VinaPhone là một trong những đơn vị đầu tiên đáp ứng các yêu cầu của Bộ trong việc kết nối với trung tâm chuyển mạng quốc gia và luôn cam kết đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ triển khai dịch vụ theo yêu cầu của Bộ TT&TT.
 
Cùng với việc xây dựng cổng chuyển mạng có năng lực xử lý cao, VinaPhone đồng thời cũng xây dựng các quy trình, quy định cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng muốn sử dụng dịch vụ này. Trong đó, VinaPhone nghiên cứu đưa ra các quy định cơ bản về tiếp nhận và thực hiện thủ tục chuyển mạng nhanh chóng với mức phí chuyển mạng hợp lý; điều chỉnh quy trình, hệ thống tính cước… để sẵn sàng cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số cho khách hàng theo đúng lộ trình Bộ TT&TT đề ra.
 
Không chỉ có VinaPhone, mạng di động MobiFone cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hệ thống kỹ thuật để có thể đáp ứng nhu cầu chuyển mạng giữ nguyên số của khách hàng. Các công tác khác như bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng... cũng đang được MobiFone gấp rút chuẩn bị để theo kịp tiến độ mà Bộ TT&TT đã đưa ra.
 
Quy trình chuyển mạng giữ nguyên số gồm các giai đoạn
 
1. Các nhà mạng hoàn thành cấu hình hệ thống, thực hiện Connection Testing kiểm tra các kết nối giữa hệ thống chuyển mạng giữ số của nhà mạng với hệ thống của Cục Viễn thông.
 
2. Thực hiện System Testing (kiểm tra hoạt động hệ thống) giữa 1 nhà mạng thật với 1 nhà mạng giả lập.
 
3. Thực hiện IOTP Testing toàn trình với tối thiểu 02 nhà mạng. Quá trình IOTP test chỉ được thực hiện khi có đủ 2 nhà mạng đã hoàn thành việc thực hiện System Testing, được thực hiện tối thiểu giữa 2 nhà mạng thật. (IOTP - Interoperability Test Plan: Tài liệu mô tả các bài kiểm tra hoạt động giao tiếp, phối hợp giữa các hệ thống chuyển mạng của các nhà mạng).
 
4. Sau khi thống nhất kịch bản, các nhà mạng thực hiện Call Flows Testing: Kiểm tra sử dụng dịch vụ của các thuê bao sau khi chuyển mạng xong, chạy thử nghiệm với tải thật tối thiểu 02 nhà mạng và hiệu chỉnh hệ thống để tiến tới chính thức triển khai chuyển mạng giữ số trên toàn quốc.

Hiền Mai


Ý kiến bạn đọc