Egroup sẽ phát triển hệ sinh thái giáo dục ứng dụng công nghệ cao

16:49, 06/05/2017
|

(VnMedia) - Cùng với việc công bố tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, Đại hội cổ đông thường niên Egroup 2017 cũng chỉ rõ việc phát triển hệ sinh thái giáo dục ứng dụng công nghệ cao mang tầm cỡ quốc tế là mục tiêu trọng tâm của Egroup trong năm 2017.

Chiều ngày 6/5/2017, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup 2017 đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua định hướng chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục của Egroup trong ngắn hạn và dài hạn.

Trong đó, Đại hội đã đưa ra bức tranh toàn cảnh giáo dục tại thị trường Việt Nam và lý do ngành giáo dục Việt Nam đang thu hút một nguồn vốn lớn từ các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Đây là cơ hội để Egroup phát triển một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh tạo ra sự tăng trưởng giá trị về tài sản cũng như khẳng định vị trí tiên phong với các tiềm lực sẵn có về tài chính, công nghệ và sự hậu thuẫn lớn từ các Tập đoàn giáo dục trên thế giới như Chungdahm, Mega Study, SK Telecom, Dongsim, Yakson House…

Egroup đang xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh chuỗi theo mô hình Công ty mẹ - con bao gồm các lĩnh vực: giáo dục tiếng Anh, giáo dục trực tuyến; giáo dục mầm non; giáo dục phát triển tư duy sáng tạo của trẻ qua robot thông minh và Toán tư duy; giáo dục kĩ năng dạy nghề và du học…

Hiện thực hoá mục tiêu trở thành Tập đoàn giáo dục ứng dụng công nghệ cao và cung cấp cho thị trường các giải pháp giáo dục tiên tiến mang tầm quốc tế với hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh, năm 2016, Egroup đã có những bước tiến khả quan. Tính đến hết ngày 31/12/2016, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 413 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 58,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 49,5 tỷ đồng. 

Hệ sinh thái giáo dục ứng dụng công nghệ là mục tiêu chiến lược của Egroup trong năm 2017
Hệ sinh thái giáo dục ứng dụng công nghệ là mục tiêu chiến lược của Egroup trong năm 2017

Bên cạnh đó, đối với năm 2017, Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh và mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô hệ sinh thái giáo dục, đầu tư vào công ty con nhằm phát triển các tệp khách hàng, hỗ trợ tăng doanh thu và đạt được lợi nhuận như mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, đối với năm 2017, Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh và mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô hệ sinh thái giáo dục, đầu tư vào công ty con nhằm phát triển các tệp khách hàng, hỗ trợ tăng doanh thu và đạt được lợi nhuận như mục tiêu đã đề ra.

Theo kế hoạch, tổng doanh thu năm 2017 đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 190%; Lợi nhuận sau thuế đạt 115 tỷ đồng, tăng 98% so với thời điểm cuối năm 2016; ngoài ra, Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần đạt 9%, Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu đạt 12% và Tỷ lệ cổ tức đạt 10%.

Đại hội cổ đông thường niên Egroup 2017 đã thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Tổng giám đốc, báo cáo của Ban Kiểm soát, ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, điều đáng chú ý để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trong năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ tự nguyện không nhận thù lao trong  năm 2016 và 2017.

Đại hội cũng nhấn mạnh để đạt được các mục tiêu trên thì ngoài định hướng chiến lược phát triển đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, sự hợp tác của các đối tác trong và ngoài nước thì sự ủng hộ đồng hành của các cổ đông cũng như toàn bộ cán bộ nhân viên của Egroup đóng vai trò vô cùng quan trọng…

Hiền Mai


Ý kiến bạn đọc