APEC 2017: Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

11:22, 11/05/2017
|
(VnMedia) - Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy đào tạo nghề, tăng cường thông tin về thị trường lao động hiệu quả, tạo việc làm bền vững thực hiện các chính sách an sinh phù hợp bảo đảm các tầng lớp xã hội có thể tham gia tích cực vào lực lượng lao động và hưởng lợi từ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật là một trong những ưu tiên của năm APEC 2017 hướng tới tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm.
 
Cùng với sự phát triển của xã hội, thế giới việc làm đang trải qua những biến đổi về cơ cấu to lớn do tiến bộ công nghệ, sản xuất chuyên môn hóa phát triển, nhu cầu thành thạo nhiều kỹ năng mới và mối quan hệ việc làm đang thay đổi. Một mặt, công nghệ và số hóa hứa hẹn cải thiện năng suất, tăng sản lượng kinh tế và tạo công ăn việc làm, song mặt khác cũng tiềm ẩn những nguy cơ như làm cho một số công việc trở nên lỗi thời và làm tăng tính dễ bị tổn thương và phi chính thức.
 
Theo những nghiên cứu gần đây, tự động hóa sẽ tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể tới những loại hình lao động truyền thống.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Những thay đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên số sẽ đòi hỏi người lao động trẻ mới tham gia thị trường lao động phải đáp ứng được những bài kiểm tra về kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. 
 
Có thể nói tất cả các nền kinh tế thành viên APEC, dù là phát triển hay đang phát triển, đều đang đối mặt với những thách thức trong đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế kỹ thuật số. Đây cũng là những thách thức đối với APEC trong việc thực hiện cải cách cơ cấu nhằm hỗ trợ đầu tư phát triển nguồn nhân lực và phục hồi thị trường.
 
Trong bối cảnh đó, Đối thoại Chính sách cao cấp APEC về Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số được tổ chức từ ngày 14 – 15/5 tại Hà Nội sẽ tập trung vào các lĩnh vực tương lai việc làm trong kỷ nguyên số hóa và tự động hóa những hàm ý chính sách dành cho thị trường lao động; các yêu cầu về giao dịch và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế mới và an sinh xã hội trong kỹ nguyên số.
 
Trong đó, liên quan đến tương lai việc làm và thị trường lao động, các nền kinh tế APEC sẽ cùng nhau xem xét tác động của công nghệ mới và số hóa trong thế giới việc làm thông qua việc cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và tác động không đồng nhất đối với các nền kinh tế thành viên APEC; xem xét các cách tiếp cận chính sách của Chính phủ nhằm hỗ trợ khả năng thích ứng của thị trường lao động, công ăn việc làm, phương pháp học tập suốt đời và sự tham gia của lực lượng lao động; xây dựng và đề xuất các biện pháp can thiệp chính sách bao gồm vai trò của các chính sách thay đổi cơ cấu trong việc thúc đẩy sự tham gia của lực lượng lao động; xem xét vai trò của thị trường lao động trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến toàn cầu hóa và tự động hóa.
 
Thêm vào đó, trên phương diện kỹ năng, giáo dục và đào tạo, thông qua Đối thoại Chính sách cao cấp sẽ hỗ trợ các nền kinh tế thành viên APEC hiểu rõ hơn về tác động của số hóa đối với giáo dục và các kỹ năng cần thiết nhằm ứng phó với nền kinh tế hiện đại; cung cấp các kỹ năng, nêu bật những thách thức và cơ hội cho giáo dục đào tạo, phân hóa các nền kinh tế thành viên dựa trên trình độ phát triển kinh tế; theo dõi sự phát triển về kỹ năng và dịch chuyển lao động giữa các nền kinh tế thành viên APEC tập trung vào sự cần thiết trong việc thực hiện công nhận kỹ năng và thúc đẩy hội nhập tốt hơn giữa các nền kinh tế dựa trên trình độ phát triển kinh tế; theo dõi sự phát triển về kỹ năng và dịch chuyển lao động giữa các nền kinh tế thành viên APEC tập trung vào sự cần thiết trong việc thực hiện công nhận kỹ năng và thúc đẩy hội nhập tốt hơn giữa các nền kinh tế thành viên APEC phát triển và kém phát triển hơn.
 
Về vấn đề an sinh xã hội, tại Đối thoại Chính sách cao cấp APEC về Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số lần này, các nền kinh tế thành viên sẽ cùng nhau xem xét các phương án hỗ trợ phát triển chính sách an sinh xã hội trong thế giới việc làm không ngừng thay đổi; thúc đẩy sự tiếp cận tới an sinh xã hội của các nhóm dễ bị tổn thương đặc biệt là người lao động ở nền kinh tế phi chính thức; khai thác cơ hội rà soát chính sách việc làm, an toàn vệ sinh lao động căn cứ vào những thay đổi về bản chất của các nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc.
 
Đối thoại dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố của các Bộ trưởng về Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số và Khuôn khổ APEC về Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Khuôn khổ này phấn đấu trở thành Văn kiện Cấp cao của các nhà lãnh đạo APEC vào tháng 11 tới đây và là một trong các văn kiện ghi dấu ấn của năm APEC 2017.
 
Đối thoại dự kiến sẽ thu hút sự tham dự của khoảng 200 đại biểu, trong đó có Bộ trưởng các Bộ phụ trách lao động và việc làm đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện các Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này và các bên liên quan trong nước và khu vực từ 21 nền kinh tế thành viên APEC.
 
Cùng với Đối thoại cao cấp, từ 11 – 14/5 sẽ có một số hội thảo bên lề được tổ chức như: Hội nghị về Thông tin thị trường lao động trong Kỷ nguyên số vào ngày 11/5, Hội nghị thúc đẩy An sinh xã hội trong APEC vào ngày 12/5, Hội nghị trù bị cho cuộc Đối thoại Chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số dự kiến vào ngày 13/5, Hội nghị Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực HRD WG vào ngày 14/5.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc