9 nhóm nhiệm vụ quan trọng của VNPT năm 2016

16:58, 24/12/2015
|

(VnMedia) - Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2015, nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn năm 2016, khi Tập đoàn chính thức đi vào hoạt động với mô hình mới sau tái cơ cấu với những thời cơ và thách thức mới, Lãnh đạo Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT đã phát động thi đua năm 2016 với 9 nhóm nhiệm vụ cụ thể.

1. Quán triệt và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-VNPT-VT- KD ngày 23/9/2014 về việc triển khai các giải pháp cung cấp dịch vụ VT-CNTT tốt nhất, nhanh nhất cho khách hàng và Chỉ thị số 15/CT-VNPT-VT-KD ngày 29/9/2014 của Tổng Giám đốc về việc đẩy mạnh khoán địa bàn quản lý tới nhân viên kỹ thuật và kinh doanh tại VNPT tỉnh, thành phố. Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế kinh tế và cơ chế điều phối hoạt động SXKD phù hợp với mô hình mới; quyết liệt thực hiện giao BSC/KPI đến người lao động một cách triệt để.

3. Đảm bảo sự gắn kết trên địa bàn tỉnh, thành phố giữa hai khối Kinh doanh và Kỹ thuật. Triển khai thực hiện “Văn hóa VNPT” với chủ để “Gắn kết vì mái nhà chung VNPT” thực hiện cuộc vận động: Hãy nói: “Tôi là người VNPT” trong giao tiếp với khách hàng nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh VNPT trên thị trường Viễn thông Công nghệ thông tin.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT, ông Bùi Văn Hoan - Chủ tịch Công đoàn VNPT đã phát động thi đua năm 2016. Ảnh: Quốc Minh.

4. Nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng; chuyên biệt, quy trình hóa các hoạt động để tạo nên phong cách chuyên nghiệp trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ VT-CNTT phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ được khách hàng đánh giá có chất lượng tốt nhất năm 2016; truyền thông rộng rãi để xã hội, khách hàng cảm nhận về sự thay đổi trong cam kết và hành động của VNPT.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác quản lý kinh tế, nâng cao chất lượng mạng lưới, chăm sóc khách hàng, thực hiện cam kết với khách hàng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

6. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Tập đoàn và Công đoàn phát động.

7. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, các cuộc thi về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và các hoạt động truyền thống nhằm phát huy, giữ gìn truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tổ chức và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chỉ đạo tổ chức Hội nghị người Lao động các cấp.

9. Tiếp tục làm tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội.


Ý kiến bạn đọc