Covid-19 làm thay đổi thương mại bất động sản dài hạn

0
0

- Tác động của dịch Covid-19 đã khiến các nhà bán lẻ phải tiến hành những cuộc đàm phán đầy thách thức với chủ nhà, với kết quả có thể sẽ làm thay đổi cục diện thương mại bất động sản trong dài hạn.

Ảnh internet
Ảnh internet

Theo báo cáo của JLL, đại dịch không phải là điều khoản ràng buộc trong hầu hết các loại hợp đồng thương mại. Trừ khi các hợp đồng mô tả rõ ràng cụm từ ‘dịch bệnh’ hoặc ‘đại dịch’ là một sự kiện bất khả kháng, nếu không thì chủ nhà sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ sự nhượng bộ nào về tiền thuê. Và với việc thiếu tiền lệ, chủ nhà và khách thuê phải tự thỏa thuận các phương thức hỗ trợ nhau như giảm giá thuê hoặc trả chậm. 

Mối quan hệ giữa chủ nhà và khách thuê luôn được xây dựng trên cơ sở lâu dài và liên tục hỗ trợ nhau. Mặc dù không bên nào có lỗi trong tình huống khó lường này, nhưng chắc chắn các bộ phận so