Hà Nội bãi bỏ 12 Quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng

08:44, 03/01/2020
|

 - Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 về việc bãi bỏ 12 Quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng do 12 văn bản QPPL có đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những quyết định bị bãi bỏ gồm:

Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 về “Quy định tạm thời về quản lý sử dụng nhà ở tập thể cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 về “Quy định thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 về Quy định quản lý Hồ Tây.

Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 về “Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 về “Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND Thành phố Hà Nội.

Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 về "Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý".

Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 4/7/2012 về việc ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 về “Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội”.

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 về “Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 về “Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội”.

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 về “Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 về "Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Đức Hoài


Ý kiến bạn đọc