Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát

14:15, 25/10/2019
|

 - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký Quyết định số 5887/QĐ-UBND Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) tuyến số 2, huyện Quốc Oai, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Về việc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) tuyến số 2, huyện Quốc Oai, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Vị trí và hướng tuyến cụ thể: Điểm đầu tuyển (điểm 1) tại nút giao với Quốc lộ 21 thuộc địa bàn xã Hòa Thạch; Điểm cuối tuyến (Điểm 5) nối tiếp với đoạn tuyến đã được đầu tư xây dựng thuốc địa bàn xã Phú Cát.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,5km thuộc địa phận các xã: Hòa Thạch, Phú Cát, huyện Quốc Oai. Hướng tuyến đường xác định cơ bản phù hợp với QUy hoạch chung, Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt và đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc tỷ lệ 1/10.000 được UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 11/7/2019.

Quy mô là đường chính đô thị. Theo quy hoạch, nút giao với đường Quốc lộ 21 là nút giao khác mức, các nút giao còn lại trên tuyến đường là cùng mức. Các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường sẽ được nghiên cứu và bổ sung khi lập dự án, quy hoạch chi tiết hao bên đường. Chỉ giới đường đỏ tại khu vực nút giao sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường, theo dự án riêng hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang hoặc nút giao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đức Hoài


Ý kiến bạn đọc