Miễn lệ phí trước bạ cho nhà, đất được bồi thường, tái định cư

08:40, 04/03/2019
|

 - Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ, trong đó bổ sung thêm trường hợp nhà, đất được bồi thường, tái định cư được miễn lệ phí trước bạ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/4/2019. 

Cụ thể, Nghị định bổ sung vào Khoản 7 một số giấy tờ chứng minh tài sản được miễn lệ phí trước bạ trong một số trường hợp, trong đó có nhà, đất được bồi thường, tái định cư.

Theo đó, trường hợp nhà, đất được bồi thường, tái định cư được miễn lệ phí trước bạ cần đảm bảo đủ một số loại giấy giờ như sau: Quyết định thu hồi nhà đất cũ và quyết định giao nhà đất mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất bị nhà nước thu hồi; Hóa đơn hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà hợp pháp theo quy định của pháp luật kèm theo bản chính chứng từ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của cơ quan thu hồi nhà, đất trả.

Ngoài ra, Nghị định mới của Chính phủ cũng sửa đổi, bổ sung về giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà đất. Theo đó, Nghị định mới quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định bằng Giá đất tại Bảng giá đất chia cho 70 năm rồi nhân với thời hạn thuê đất.

Còn với giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc