Quảng Ninh xây khu đô thị rộng hơn 48 ha ở Móng Cái

08:57, 11/01/2019
|

 - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, TP.Móng Cái.

Theo phê duyệt, tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 488.004,8 m2. Trong đó, đất khu dân cư hiện trạng: 38.218 m2; Đất khu đô thị mới: 449.786,8 m2 (gồm: Đất ở: 142.818 m2; Đất công trình hỗn hợp: 41,266,5 m2; Đất công trình công cộng: 15.725,2 m2; Đất cây xanh, TDTT: 42.219,8 m2; Đất giao thông, HTKT: 207.757,3 m2).

Ranh giới sử dụng đất của dự án nằm trong Quy hoach chi tiết tỷ lệ 1/500 được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 234/QĐ-BQLKKT ngày 10/11/2017.

Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.410 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí GPMB). Thời gian, tiến độ thực hiện từ năm 2019 - 2022.

Việc xây dựng dự án theo UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài đối với các căn nhà bám trục đường chính; tạo quỹ đất, quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho nhân dân khu vực tại TP.Móng Cái. Đồng thời, góp phần chỉnh trang đô thị.

Để thực hiện dự án trên, lãnh đạo Quảng Ninh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giám sát tiến độ triển khai dự án; thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án.

UBND thành phố Móng Cái tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất, mặt nước có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 và Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh.

Tuấn Minh