Hà Nội rà soát quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất

08:10, 04/01/2019
|

(VnMedia) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6339/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát đề xuất báo cáo UBND thành phố ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định và chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Công văn nêu rõ, ngày 13/9/2017, Bộ Tư pháp có Văn bản số 3319/BTP-BTTP về thi hành Luật Đấu giá tài sản. UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đề xuất báo cáo UBND thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND, ngày 24/02/2017 của UBND thành phố theo quy định và chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3319/BTP-BTTP ngày 13/9/2017; xong trước ngày 5/1/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển giao kết quả nghiên cứu quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố cho Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện theo quy định.

Trong thời gian hoàn thiện thủ tục ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND, ngày 24/02/2017 cùa UBND thành phố, giao các sở Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo đúng quy định pháp luật về đấu giá tài sản; quy định pháp luật đất đai.

Khánh An