Bắc Ninh xây khu phức hợp rộng 12ha ở Yên Phong

19:29, 15/01/2019
|

 - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Công ty TNHH thương mại Huy Hùng được phê duyệt là nhà đầu tư trúng thầu Dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí tại xã Đông Tiến, xã Trung Nghĩa và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 380 tỷ đồng. Thời hạn và tiến độ thực hiện dự án 4 năm.

Mục tiêu của dự án, xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, với các hạng mục công trình đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.

Theo phê duyệt, diện tích đất xây dựng theo quy hoạch để thực hiện dự án là khoảng 12 ha.

Để xây dựng dự án trên, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh giao UBND huyện Yên Phong thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án; chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan theo dõi, quản lý, giám sát, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư; triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Yên Phong theo chức năng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật.

Khánh An