Thiếu khung pháp lý cho các dự án BT

09:33, 08/08/2018
|

(VnMedia) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND TP.Hà Nội để hướng dẫn một số nội dung về vấn đề sử dụng tài sản công thanh toán cho dự án BT.

Theo Bộ Tài Chính, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ: Quy định chi tiết về việc sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2018, không áp dụng quy định ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng chuyển giao.

​Thực hiện quy định của Luật, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT. Đến nay, Nghị định chưa được ban hành.

​Để xử lý các vấn đề chuyển tiếp trong thời gian một số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chưa được ký ban hành (trong đó có Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT).

Do đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong đó, đề nghị tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành”.

Theo Giáo sư Đặng Hùng Võ, chủ trương dừng việc dùng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT là cần thiết, bởi hiện nay hình thức này còn thiếu những quy định về mặt pháp lý để quản lý  khiến quá trình thực hiện nhiều dự án bị lơi lỏng.

Đơn cử, một số dự án BT, giao đất đổi lấy dự án xây dựng hạ tầng giao thông cùng trong một khu đô thị . Chủ đầu tư xây dựng dự án hạ tầng giao thông trong khu đô thị, sau đó lại xây nhà trên khu đô thị đó để bán. Như vậy chủ đầu tư được lợi cả hai đường, công trình hạ tầng giao thông làm cho chính dự án khu đô thị của mình thụ hưởng và cũng là công trình hạ tầng giao thông đối ứng với quỹ đất được nhận.

Trong Luật Đất đai 2013 không có quy định nào về định giá tài sản, cũng như định giá hạ tầng để đổi đất. Về dự án BT, chỉ quy định thẩm quyền ai là người giao đất cho các dự án BT (đó là UBND cấp tỉnh) nhưng không quy định về định giá. Đây là khoảng trống pháp luật rất lớn của Luật Đất đai 2013 đối với dự án BT.

Luật Đất đai có thể không quy định về định giá hạ tầng nhưng phải quy định về định giá đất, định giá thế nào để giá trị đất đai đem đổi tương xứng với giá trị của hạ tầng. Bởi, cái xã hội cần với dự án BT là quy định về giá trị đất đai đổi hạ tầng.

Giáo sư Đặng Hùng Võ cho biết, "Một trong những thất thoát giá trị nhiều nhất chính là BT. Hình thức BT là rủi ro nhất cho nhà nước. Tôi cho rằng, bây giờ cần phải có một khung pháp luật riêng cho BT bởi đây là đặc thù hàng đổi hàng. Trong đó, cần một khung quy định pháp luật rất chi tiết tại luật đất đai, luật quản lý sử dụng tài sản công và các nghị định của chính phủ phải quy định cái gì thì câu chuyện sẽ rất đơn giản” -  ông Võ nói.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc