Đổi mới phương pháp định giá đất để bảo đảm quyền lợi cho người có đất thu hồi

09:38, 02/08/2018
|

(VnMedia) - Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được sửa đổi theo hướng đổi mới nội dung, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất cụ thể, bảo đảm quyền lợi cho người có đất thu hồi…

Thu hồi, định giá đất

Tại Kỳ họp Quốc hội vừa qua, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Thủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang có chất vấn tại hội trường Quốc hội về những bất cập trong công tác quy hoạch chính sách thu hồi đất, công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Mới đây, trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Thủy qua đường văn bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, qua theo dõi kết quả thực hiện tại địa phương cho thấy, việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có đất thu hồi; khiếu kiện khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã giảm hơn nhiều so với thời điểm trước Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn còn một số tồn tại, bất cập như việc xác định giá đất tính bồi thường chưa phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường; việc bồi thường, hỗ trợ vẫn còn chưa đầy đủ, chưa đúng đối tượng theo quy định...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, để khắc phục một số tồn tại, hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng đổi mới nội dung, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất cụ thể để bảo đảm quyền lợi cho người có đất thu hồi.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong quá trình tổ chức tại các địa phương.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc