Vì sao cử tri đề nghị dừng dự án mở rộng đường vào khu đô thị Tây Hồ Tây?

06:12, 20/07/2018
|

(VnMedia) - Gửi kiến nghị đến lãnh đạo thành phố Hà Nội, cử tri đề nghị UBND thành phố dừng dự án mở rộng tuyến đường Trần Cung (tuyến đường số 2 vào khu đô thị mới Tây Hồ Tây).

Đường Trần Cung
Đường Trần Cung

Lý do là vì đơn giá bồi thường và quy hoạch mở rộng tuyến đường chưa công bằng và chưa đảm bảo được quyền lợi cho nhân dân trong khu vực.

Giải thích về dự án này, UBND TP Hà Nội cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 2 vào Trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tậy đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tại Văn bản số 2214/QHKT-HTKT ngày 13/7/2010.

Sau đó, Dự án đầu tư đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 413/QĐ-KH& ngày 3/8/2010, theo đó, tuyến đường có mặt cắt ngang B=40m và chiều dài tuyến L=604,27m, điều đầu tuyến giao với đường Hoàng Quốc Việt, điểm cuối tuyến giao với đường quy hoạch rộng 40m thuộc khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Chủ đầu tư thực hiện GPMB của dự án này là UBND quận Cầu Giấy.

UBND Thành phố cho biết, theo quy định của Luật Đất đai 2013, các dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất phải xác định theo giá đất ở cụ thể với sự tham gia khảo sát, xác định giá đất ở cụ thể của các đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật. Tại dự án này, UBND TP phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB tại Quyết định số 349/QDD-UBND ngày 17/1/2018, theo đó, vị trí 1 đường Trần Cung là 48.730.000đ/m2; Vị trí 2 đường Trần Cung là 27.254.000 đồng/m2; vị trí 3 đường Trần Cung là 22.561.000 đồng/m2; Vị trí 4 đường Trần Cung là 20.002.000 đồng/m2.

Quỹ nhà tái định cư được Thành phố bố trí tại Nhà NO1, NO2 Xuân La, Tây Hồ.

"Hiện nay, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy được UBND quận Cầu Giấy giao nhiệm vụ thực hiện GPMB đang tổ chức họp dân, công bố công khai chính sách, các văn bản pháp lý liên quan và tổ chức điều tra kiểm đếm các hộ dân trong phạm vi thực hiện dự án" - Văn bản trả lời của Thành phố cho biết.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc