Khiếu nại tố cáo chủ yếu tập trung lĩnh vực đất đai, nhà ở

19:58, 07/11/2017
|

(VnMedia) - Tại phiên họp Quốc hội chiều nay (7/11) Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, năm 2017, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có giảm so với năm 2016, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp . Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai.

Toàn thể phiên họp Quốc hội ngày 7/11
Toàn thể phiên họp Quốc hội ngày 7/11

Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, về khiếu nại, so với năm 2016 giảm 8,67% số đơn và giảm 16,3% số vụ việc. Số đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai chiếm 60,4% trong tổng số đơn khiếu nại. Về tố cáo, so với năm 2016 giảm 9,74% số đơn và giảm 14,4% số vụ việc. Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỉ lệ 62,3% tổng số đơn tố cáo.

Tuy tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai.

Về công tác tiếp công dân, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp 352.102 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 8,5% so với năm 2016), với 220.015 vụ việc, có 4.621 đoàn đông người (tăng 10,2%).

Về công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính tiếp nhận 263.722 đơn thư các loại, trong đó có 57.983 đơn khiếu nại, 15.555 đơn tố cáo. Có 154.095 đơn đủ điều kiện xử lý với 24.540 vụ việc khiếu nại, 6.602 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước. Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã tiếp 29.626 lượt công dân, giảm 5,9% so với năm 2016; tiếp nhận 82.545 đơn thư các loại, giảm 6,2% so với năm 2016. Các tòa án đã tiếp 70.793 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 23.139 đơn thư các loại.

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 26.120 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,9%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 54,2 tỷ đồng, 32,7 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 1.634 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 416 người (đã xử lý 297 người), chuyển cơ quan điều tra 12 vụ, 06 đối tượng.

Về giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các cơ quan hành chính nhà nước đã cơ bản hoàn thành việc xem xét, giải quyết 528 vụ; đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết 533 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tiến hành 1.645 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 2.779 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 544 đơn vị có vi phạm, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 455 tổ chức, 568 cá nhân; xử lý hành chính 14 tổ chức, 17 cá nhân.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nêu nhận định, trong thời gian tới, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ còn diễn biến phức tạp, xảy ra ở những địa phương có sai phạm, sơ hở, yếu kém trong quản lý nhà nước và không thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chính phủ xác định nhiệm vụ chủ yếu của các cấp, các ngành trong năm 2018 là: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các bộ, ngành phải thường xuyên theo dõi, đánh giá, kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Thanh tra Chính phủ chủ trì tổng kết việc thi hành Luật tiếp công dân; kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tập trung hoàn thành giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng

Chính phủ cũng đề ra mục tiêu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm vụ việc mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 85%; củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện và thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác này.

Đánh giá về tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo, đại biểu Dương Minh Tuấn (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhìn nhận công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 đạt trên 80% là khá cao khá tốt. 

Tuy nhiên, theo địa biểu Tuấn, cần được làm rõ thêm là trong số các vụ khiếu nại tố cáo tỷ lệ bao nhiêu đơn thư được giải quyết đúng thời hạn. Trong số các vụ tố cáo bao nhiêu vụ, bao nhiêu % giải quyết bằng hình thức quyết định, bao nhiêu vụ được giải quyết bằng văn bản chỉ đạo, chuyển đơn hoặc thông báo. Trong số các vụ khiếu nại tố cáo bao nhiêu vụ chấm dứt không còn khiếu nại.

Về giải pháp, ngoài việc thống nhất với 6 giải pháp của Chính phủ đặt ra, 7 giải pháp và 12 kiến nghị của Uỷ ban pháp luật, đại biểu Tuấn cho rằng, Chính phủ, Quốc hội cần bổ sung thêm 3 vấn đề. Cụ thể, trước tình hình khiếu nại tố cáo còn tồn đọng rất nhiều, khi xây dựng kế hoạch thanh tra, thanh tra các cấp cần giảm bớt số vụ thanh tra, số lượng các đoàn thanh tra kinh tế xã hội. Chỉ thanh tra vụ việc đột xuất  cần phải thanh tra. Thời gian còn lại nên tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ còn tồn đọng. Tăng cường kiểm tra chất lượng Thủ trưởng đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo. 

Mặt khác, tâm lý chung của người khiếu nại tố cáo là rất mong muốn được gặp trực tiếp người cao nhất trong cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết, và thực tế công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian qua có chuyển biến tốt một phần do công tác đối thoại và tiếp công dân. Do vậy, đại biểu Tuấn đề nghị tiếp tục duy trì và tăng cường Thủ trưởng đơn vị phụ trách trực tiếp tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo nhất là đối thoại giải quyết đơn thư. 

Khánh An


Ý kiến bạn đọc