TPHCM: Thúc tiến độ cấp "sổ đỏ" mua nhà cho người nước ngoài

14:11, 18/07/2017
|

(VnMedia) - UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan chấn chỉnh việc chậm trễ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, UBND TP. HCM yêu cầu Sở Xây dựng xác định danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở dự án và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của sở, làm cơ sở cho cá nhân, tổ chức biết, tạo cơ sở pháp lý cho Sở Tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bànthành phố.

Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn thành phố trong thời gian từ ngày 1/7/2015 đến nay về số lượng đã tiếp nhận, số lượng đã giải quyết và số lượng còn tồn đọng.

Sở Tài nguyên và môi trường cũng phải có văn bản trả lời đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và có thư xin lỗi đối với các trường hợp chậm trễ.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp hồ sơ của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà tại T.HCM trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 10/12/2015, đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại phòng công chứng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, có cam kết khi nhà nước có quy định khu vực người nước ngoài không được sở hữu.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc