Hà Nội thúc tiến độ xây dựng dự án Khu đô thị HUD-Sơn Tây

09:45, 16/07/2017
|

(VnMedia) - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND thị xã Sơn Tây thực hiện chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị HUD-Sơn Tây.

Theo đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Sơn Tây làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với phần điện tích 1,5ha còn lại của dự án theo quy định; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng và các công trình nhà trẻ, trường học, công trình công cộng còn lại của dự án theo quy hoạch đã được duyệt; bàn giao cho UBND thị xã Sơn Tây quản lý theo quy định. Chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan để được hướng dẫn lập và trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và thỏa thuận về công tác phòng cháy, chữa cháy của dự án theo quy định.

Các sở, ngành liên quan chủ động hướng dẫn chủ đầu tư dự án hoàn thành các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành đầy đủ các cam kết, nghĩa vụ đối với thành phố, nhất là nghĩa vụ tài chính.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tăng cường giám sát việc triển khai xây dựng bãi đỗ xe tập trung đảm bảo tuân thủ đúng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 83-TBAU ngày 24/3/2016. Chủ động cập nhật, bổ sung dự án vào kế hoạch phát triển nhà của thành phố hằng năm theo quy định.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc