Làm rõ trách nhiệm những cá nhân cố tình chậm thanh toán công trình tiền tỷ bỏ hoang

0
0

- Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch- Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét kiến nghị của Công ty Hancorp về việc thanh toán, quyết toán gói thầu 6.2; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với việc chậm thanh toán, quyết toán gói thầu 6.2, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-9.

Sau khi VnMedia liên tiếp phản ánh tình trạng những công trình tiền tỷ bỏ hoang giữa Hà Nội, đó là  Gói thầu số 6.2 Theo hợp đồng số 01/2010/CP 6.2 – Cải tạo hồ 2 – CP 6.2 (hồ Phương Liệt, Khương Trung 1& 2, Tân Mai) CP 6.2 thuộc Dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – Dự án II. Ngày 4-9-2019, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã có công văn gửi các Sở: Kế hoạch- Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Hà Nội, Công ty Hancorp.

Trong công văn này, Văn phòng UBND thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo Sở Kế hoạch- Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét kiến nghị của Công ty Hancorp về việc thanh toán, quyết toán gói thầu 6.2; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với việc chậm thanh toán, quyết toán gói thầu 6.2, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-9.

Công văn mới nhất của UBND TP. Hà Nội liên quan đến kiểm tra, xem xét kiến nghị về việc thanh, quyết toán gói thầu 6.2.
Công văn mới nhất của UBND TP. Hà Nội liên quan đến kiểm tra, xem xét kiến nghị về việc thanh, quyết toán gói thầu 6.2.

Cần phải nhắc lại rằng đây là văn bản thứ 4 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng yêu cầu giải quyết dứt điểm việc này.

Trước đó, như VnMedia đã phản ánh, ngày 30-7-2010, Tổng công ty xây dựng Hà Nội (nay là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội- Công ty cổ phần) ký với Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội) hợp đồng số 01/2010/CP 6.2 về việc thi công Gói thầu số 6.2- Cải tạo hồ 2 (hồ Phương Liệt, Khương Trung 1& 2, Tân Mai). Sau đó, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội giao cho công ty con là Công ty CP Thiết bị và Vật liệu xây dựng Hancorp trực tiếp thi công cũng như phối hợp với Ban QLDA giải phóng mặt bằng, bảo vệ chống lấn chiếm.

Giá trị hợp đồng (chưa bao gồm thuế VAT; bao gồm chi phí bảo hiểm công trình; bao gồm Khoản tạm tính cho Dự phòng phí) là: 121.854.173.191đồng. Thuế VAT 10%: 12.185.417.319đồng. Thời gian hoàn thành hợp đồng là 609 ngày, thời gian kết thúc hợp đồng là: 28-5-2012.

Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc không bàn giao được để thi công, bàn giao mặt bằng thi công phần lớn rơi vào năm 2015-2016, nên sau đó tiến độ thực hiện hợp đồng thực tế được gia hạn thời gian từ tháng 5-2012 đến tháng 30-9-2016.

Ngày 19-12-2016, nhà thầu thi công hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Theo hợp đồng, công trình bảo hành 24 tháng, vì vậy đến ngày 19-12-2018 là kết thúc bảo hành công trình. Sau đó, Cục Giám định chất lượng Bộ Xây dựng đã kiểm định chứng nhận công trình đảm bảo chất lượng, kỹ thuật đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, mới chỉ có hạng mục Lòng hồ, kè hồ, hệ thống thoát nước, trạm bơm cho Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội từ 25- 9-2017.

Do Ban QLDA không có biện pháp quản lý sử dụng bảo vệ nên tiếp tục có 6-7 cột đèn bị tác động ngoại lực, mắt nắp hộp kỹ thuật của cột điện tại hồ Khương Trung 1.
Do Ban QLDA không có biện pháp quản lý sử dụng bảo vệ nên tiếp tục có 6-7 cột đèn bị tác động ngoại lực, mắt nắp hộp kỹ thuật của cột điện tại hồ Khương Trung 1.

Các hạng mục điện chiếu sáng, trạm biến áp, cây xanh, đường ven hồ đến nay Chủ đầu tư vẫn không bàn giao cho các đơn vị quản lý và chính quyền địa phương. Hạng mục điện chiếu sáng do từ ngày 19-12-2016 đến nay do không có đơn vị quản lý sử dụng dẫn đến có một số cột đèn hư hỏng do tác động ngoại lực. Nhà thầu khi phát hiện đã báo cáo ngay Ban QLDA bằng thư kỹ thuật, và trực tiếp Nhà thầu đã chỉnh sửa 2 cột tại hồ Khương Trung 1 (F218L1) và hồ Phương Liệt. Nhưng do Ban QLDA không có biện pháp quản lý sử dụng bảo vệ nên tiếp tục có 6-7 cột đèn bị tác động ngoại lực, mắt nắp hộp kỹ thuật của cột điện tại hồ Khương Trung 1. Thời điểm kết thúc bảo hành Nhà thầu đã có các văn bản mời Ban QLDA đi kiểm tra hiện trường để xác nhận kết thúc bảo hành công trình. Nhưng Ban QLDA không đi và không có ý kiến trả lời, và không trả lời về hạng mục điện chiếu sáng.

Đối với hạng mục Trạm biếp áp hồ Khương Trung 1 & 2 mặc dù Công ty Điện lực Thanh Xuân, Công ty Điện lực Hoàng Mai đang quản lý sử dụng 2 trạm biếp áp, tuy nhiên không đồng ý tiếp nhận. Việc này thuộc trách nhiệm của Ban QLDA và đơn vị sử dụng.

Không chỉ chậm trễ bàn giao các hạng mục khiến cho các thiết bị xuống cấp, hư hỏng, suốt hơn hai năm qua, lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội đã tìm mọi cách gây khó khăn cho công việc thanh toán, quyết toán gói thầu 6.2. Cho tới thời điểm này, nhà thầu đang bị chủ đầu tư om hồ sơ nên không được thanh toán hơn 25,3 tỷ đồng chưa bao gồm 10% thuế VAT, khiến doanh nghiệp lâm vào cảnh khốn đốn, ảnh hưởng nghiêm trong đến quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp này.

Theo đại diện Công ty Hancorp, sau nhiều lần dề nghị Ban QLDA hoàn tất hồ sơ để thanh toán nhưng không được giải quyết, Doanh nghiệp đã phải làm văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội, trong đó nêu ra 5 nội dung:

Thứ nhất, phần bàn giao mặt bằng tháng 10-2015 hồ Khương Trung 1 có giá trị điều chỉnh giá bổ sung hơn 3,129 tỷ đồng, Sở Xây dựng đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung nhưng Ban QLDA chưa ký phụ lục hợp đồng, chưa thanh toán.

Thứ hai, phần bàn giao mặt bằng tháng 3-2015, hồ Khương Ttrung 1 có giá trị điều chỉnh giá bổ sung hơn 5,621 tỷ đồng; tư vấn đã kiểm tra dự toán bổ sung nhưng Ban QLDA chưa trình Sở Xây dựng phê duyệt, chưa ký phụ lục hợp đồng và chưa thanh toán cho nhà thầu.

Thứ ba, chi phí phát sinh do kéo dài thời gian thi công  vì chậm bàn giao mặt bằng với giá trị đề nghị hơn 5,532 tỷ đồng; Ban QLDA đã làm việc với nhà thầu và có văn bản báo cáo Sở Xây dựng báo cáo giá trị sau kiểm tra. Tháng 11-2016, Sở Xây dựng đã chấp thuận và yêu cầu, hướng dẫn làm rõ thêm nhưng Ban QLDA chưa có văn bản giải trình, làm rõ, chưa ký phụ phụ lục hợp đồng và chưa thanh toán cho nhà thầu.

Thứ tư, phần hồ Tân Mai bàn giao mặt bằng ngày 22-5-2015 có giá trị điều chỉnh bổ sung hơn 1,586 tỷ đồng. Tư vấn đã xác nhận giá trị chênh lệch nhưng Ban QLDA chưa trình Sở Xây dựng phê duyệt, chưa ký phụ lục hợp đồng và chưa thanh toán cho nhà thầu

Thứ năm, giá trị nhà thầu đã thi công là hơn 9,453 tỷ đồng nhưng dù hết thời gian bảo hành, Ban QLDA vẫn chưa nghiệm thu, thanh toán.

Sau khi nhận phản ánh của doanh nghiệp, ngày 6-5-2019 và ngày ngày 14-6-2019, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Ban QLDA xem xét, giải quyết 5 kiến nghị của doanh nghiệp.

Ngày 2-7-2019, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Hà Nội Nguyễn Văn Hùng đã ký văn bản số 717/ BQL-GS báo cáo UBND thành phố về gói thầu 6.2. Tuy nhiên, trong báo cáo này, Ban QLDA đều đổ lỗi cho việc chậm trễ thanh toán là do lỗi của đơn vị tư vấn và nhà thầu.

Trong buổi làm việc với chúng tôi, đại diện Công ty Hancorp bức xúc cho biết khi nhận được văn bản này, họ rất bất ngờ với những giải trình của ông Nguyễn Văn Hùng. Bởi tất cả những lý do ông Hùng đưa ra đều không đúng sự thật và trốn tránh trách nhiệm được giao, cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thi hành công vụ.    

Vì vậy, với văn bản chỉ đạo lần thứ 4 của UBND thành phố Hà Nội, với sự vào cuộc của các Sở liên quan, hy vọng những sai phạm của lãnh đạo Ban QLDA trong việc chậm thanh toán ở gói thầu này sẽ được làm rõ và xử lý nghiêm, lấy lại niềm tin của người dân và doanh nghiệp với chính quyền thành phố.

Đức Hoài


Năm học 2022-2023: Thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm

(VnMedia)- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Kỷ luật nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh vì chủ trì tiệc chia tay xa hoa

(VnMedia) - Ngày 18/8/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Ninh Văn Chủ - Nguyên Bí thư Đảng ủy bộ phận, Nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh bằng hình thức cảnh cáo.

Chứng khoán Mỹ lấy lại đà tăng

(VnMedia) – Chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/8), thị trường chứng khoán Mỹ đã lấy lại được đà tăng sau một phiên giảm trước đó, nhờ sự hỗ trợ từ kết quả lợi nhuận của các công ty bán lẻ tiếp tục được công bố.

Chuyển đổi số là công cụ hữu hiệu giúp phát huy, nâng tầm các giá trị di sản

(VnMedia) - Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là công cụ hữu hiệu nhất để duy trì, gìn giữ, phát huy và nâng tầm các giá trị di sản, văn hóa truyền thống ở Thừa Thiên Huế trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trung Quốc gia tăng hành động nguy hiểm với máy bay của Mỹ và các đồng minh

(VnMedia) - Chỉ huy Hạm đội Số 7 của Hải quân Mỹ mới đây đã tố cáo rằng những vụ đánh chặn không an toàn của Trung Quốc nhằm vào máy bay của Mỹ và các đồng minh đang ngày càng trở nên phổ biến hơn.