Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ VNPT Net trong triển khai chuyển đổi số

0
0

- Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã đồng hành cùng cả Chính phủ, doanh nghiệp và người dân với rất nhiều các giải pháp, dịch vụ được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, kịp thời. Thực hiện mục tiêu chung của Tập đoàn, Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT Net sớm nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công cuộc chuyển đổi số trong việc quản lý, chuyển hoá công việc một cách đột phá nhằm hoàn thành tốt vai trò, sứ mệnh của mình.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. Kinh tế số được hình thành, phát triển nhanh, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế; công nghệ số được áp dụng nhiều lĩnh vực; xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, xuyên quốc gia, dựa trên nền tảng công nghệ số và Internet đang tạo nhiều cơ hội việc làm, thu nhập, tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, VNPT đã đồng hành cùng cả Chính phủ, doanh nghiệp và người dân với rất nhiều các giải pháp, dịch vụ được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, kịp thời. Từ việc tăng băng thông cho Cổng dịch vụ công trực tuyến của các tỉnh thành để đáp ứng lưu lượng truy cập tăng cao, cho tới việc tiên phong cung cấp gói dịch vụ V-Com được tích hợp gần như đầy đủ các dịch vụ số cần thiết cho một doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động bình thường trong điều kiện xảy ra dịch bệnh. Những việc đó đã cho thấy sự sẵn sàng, chủ động của VNPT trong cung cấp các dịch vụ số, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành cùng Chính phủ và dẫn dắt đối với xã hội của VNPT trong việc chuyển đổi số để thích ứng với điều kiện xảy ra dịch bệnh nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung.

Tổng Giám đốc Đặng Anh Sơn chỉ đạo quá trình triển khai chuyển đổi số của VNPT Net với các chuyên gia CNTT của VNPT IT và Viễn thông Tỉnh/Thành phố (8/7/2020)
Tổng Giám đốc Đặng Anh Sơn chỉ đạo quá trình triển khai chuyển đổi số của VNPT Net với các chuyên gia CNTT của VNPT IT và Viễn thông Tỉnh/Thành phố (8/7/2020)

Thời gian qua, Tập đoàn VNPT đã và đang sử dụng công nghệ số để thúc đẩy nâng cao hiệu quả và phát triển tạo ra giá trị mới nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng cũng như tìm kiếm thị trường mới. Tập đoàn VNPT nỗ lực, quyết tâm chuyển đổi số trên tất cả các khía cạnh: Hệ thống kỹ thuật, Quy trình kinh doanh và Tổ chức kinh doanh; giữ vai trò và thể hiện vị trí dẫn dắt công tác chuyển đổi số Quốc gia. Với 18 nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm (trong năm 2020) theo 04 chủ đề: Số hóa tương tác khách hàng với VNPT; Số hóa quản trị, điều hành của Tập đoàn; Số hóa hoạt động, quản trị trên các địa bàn; Số hóa công tác quản lý, vận hành và khai thác mạng lưới VNPT và phân giao các đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai từ Tập đoàn đến địa bàn tỉnh thành phố, trong đó VNPT-Net chủ trì 3 nhiệm vụ liên quan tới số hóa mạng lưới.

Thực hiện mục tiêu chung của Tập đoàn, Đảng bộ Tổng Công ty Hạ tầng mạng sớm nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công cuộc chuyển đổi số trong việc quản lý, chuyển hoá công việc một cách đột phá nhằm hoàn thành tốt vai trò, sứ mệnh của mình. Ngay từ khi Tập đoàn tổ chức, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số dẫn dắt bởi hành động chiến lược H26 của chiến lược VNPT 4.0, VNPT NET đã chủ động tham gia và tiên phong tổ chức thực hiện các nội dung hướng tới đầy đủ các đối tượng người lao động, công việc và khách hàng. Với 27 chương trình hành động chuyển đổi số, trong đó có 10 chương trình thuộc 03 nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn phục vụ công tác vận hành số hướng tới các mục tiêu: Làm chủ toàn bộ tài nguyên, năng lực, thiết bị mạng lưới; tự động, tối ưu hoá các quy trình khai thác; Quản lý, kiểm soát nguồn lực con người và các hoạt động, tiến trình nội bộ theo hướng lấy khách hàng làm trọng tâm - Customer Centric; Phát triển, trang bị các hệ thống, công cụ phục vụ đo lường, đánh giá và quản lý, chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng.

Tuy nhiên, nhận thức khái niệm về “chuyển đổi số” còn khá mới mẻ, tinh thần về thực hiện chuyển đổi số chưa lan tỏa được tới từng cá nhân, từng người lao động, mức độ chủ động tham gia về chuyển đổi số còn chậm. Từng đơn vị, cá nhân chưa nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong bức tranh chung về chuyển đổi số của Tổng Công ty. Ngoài ra, cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực cũng như năng lực hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu của các chương trình hành động. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển theo kỳ vọng.

Những hạn chế nêu trên có những nguyên nhân bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan; trong đó, nguyên nhân chủ quan là chính. Tư duy trong xây dựng và tổ chức thực hiện chưa có sự đổi mới, bứt phá. Tính chủ động, tích cực phối hợp giữa các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số chưa chặt chẽ; nhiều khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ.

Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng mạng đã nhất quán chỉ đạo trong quá trình chuyển đổi số theo quan điểm: Thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác chuyển đổi số. Chuẩn hóa đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát; Chủ động, tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, gắn chặt với nhu cầu của hoạt động SXKD hàng ngày; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chuyển đổi số để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để VNPT nói chung và VNPT Net nói riêng bứt phá chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống chuyển sang kinh doanh, khai thác dịch vụ kỹ thuật số và công nghệ thông tin; Chuyển đổi số mang lại cả cơ hội và thách thức. Phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh. Tập trung nghiên cứu giải pháp để nâng cao trải nghiệm khách hàng, trải nghiệm của nhân viên thông qua các giải pháp số; Phát huy tối đa các nguồn lực, xác định nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; Đảm bảo đủ nguồn lực cho việc chủ động thực hiện chuyển đổi số, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

VNPT Net thực hiện chuyển đổi hệ thống OCS
VNPT Net thực hiện chuyển đổi hệ thống OCS

Từ những quan điểm nêu trên, Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng mạng đề ra mục tiêu là tận dụng có hiệu quả các cơ hội do chuyển đổi số đem lại để nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, tăng sức cạnh tranh, nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các giải pháp số; đổi mới cơ chế chính sách, mô hình quản trị, mô hình kinh doanh mới nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Triển khai chuyển đổi số trong VNPT Net theo đúng định hướng chuyển đổi số H26 của Tập đoàn VNPT, trọng tâm vào 4 lĩnh vực: Doanh nghiệp số (Digital Enterprise), Vận hành số (Digital Oprerations), Khách hàng số (Digital Customer) và Công nghệ (Technology), xác định các vấn đề tồn tại cần tập trung giải quyết và đưa ra mức độ ưu tiên thực hiện.

Những kết quả bước đầu trong lĩnh vực Vận hành số đầu tiên phải kể tới là số hoá toàn diện các mảng tài nguyên, thiết bị hạ tầng mạng tạo điều kiện triển khai các quy trình công việc chi tiết tới từng người lao động, từng đối tượng hạ tầng mạng và cuối cùng góp phần quan trọng tạo ra những giá trị cho VNPT như: vận hành mạng lưới theo dự dẫn dắt bởi chất lượng dịch vụ, chất lượng trải nghiệm khách hàng cùng với sự gia tăng việc tự động hoá các quy trình khai thác; hỗ trợ tuyến đầu cho lực lượng trực tiếp phục vụ, khai thác hạ tầng mạng và chăm sóc khách hàng; phát triển mạng lưới đột phá theo cách thức mới gắn chặt chẽ với hoạt động kinh doanh theo địa bàn đồng thời đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Các Kỹ sư VNPT Net triển khai thử nghiệm 5G
Các Kỹ sư VNPT Net triển khai thử nghiệm 5G

Trong tháng 8/2020, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã quyết liệt chỉ đạo đưa vấn đề trên làm nhiệm vụ trọng tâm phải triển khai, làm cơ sở cho việc triển khai Nghị quyết chuyên đề về ” Tăng cường sự lãnh đạo trong chiến lược chuyển đổi số”, trong đó giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan/các vị trí PO/VPO/PM thực hiện chương trình chuyển đổi số theo định hướng kế hoạch chuyển đổi số 2020 của Tập đoàn và tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ Tổng công ty. Đảm bảo triển khai đúng tiến độ của Tổng công ty về thực hiện chương trình chuyển đổi số.

Trong những năm tới, Xác định chuyển đổi số trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 là xu hướng tất yếu. VNPT đang giữ vai trò và vị trí dẫn dắt trong lĩnh vực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số tại Việt Nam và đã đặt ra mục tiêu trở thành nhà mạng đem lại nhiều trải nghiệm nhất cho khách hàng trong việc triển khai công nghệ mới, dịch vụ mới với chất lượng mạng, dịch vụ và phục vụ tốt. Để đạt những mục tiêu đó, VNPT Net cần phải khẳng định hơn nữa vị thế là đơn vị chủ lực của Tập đoàn, góp phần giữ vững và phát huy vai trò dẫn dắt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

 

                                    Tác giả: Đặng Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy

                                                     Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng


Ý kiến bạn đọc


Chứng khoán đồng loạt giảm mạnh, chỉ số Vn-Index để mất tới gần 30 điểm

(VnMedia) – Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay (26/1), thị trường chứng khoán trong nước chứng kiến đà giảm mạnh mẽ của các chỉ số. Trong đó, Vn-Index đã để mất tới gần 30 điểm, còn HNX-Index cũng giảm gần 14 điểm.

Mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa tiền rồi... 'lặn mất tăm'

(VnMedia) - Huyền tự giới thiệu đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có nhiều mối quan hệ, cam kết xin cho anh T. vào làm việc tại Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an với chi phí 500 - 700 triệu đồng. Sau đó, đối tượng nhận 700 triệu đồng từ bị hại rồi 'lặn mất tăm'...

18 sản phẩm lọt vào Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 lĩnh vực CNTT

(VnMedia) - Kết quả vòng Sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 lĩnh vực CNTT vừa được công bố vào hôm nay, 26/1 tại Hà Nội.

Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường, trời rét

(VnMedia) - Dự báo xu thế thời tiết trong thời gian từ ngày 26/01 đến 02/02/2021 trên phạm vi toàn quốc cho thấy, khoảng từ đêm 27/1 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa rét tại Bắc Bộ.

1.587 đại biểu được triệu tập đủ tư cách đại biểu Đại hội

(VnMedia) - Đại hội đã biểu quyết, nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. 1.587 đại biểu được triệu tập đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.