VNPT Thanh Hóa phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

0
0

- Vai trò của tổ chức công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa trong xây dựng môi trường hoạt động dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, chăm lo nâng cao đời sống người lao động.

VNPT địa bàn Thanh Hóa gồm Viễn thông Thanh Hóa (VNPT Thanh Hóa) và Trung tâm kinh doanh VNPT-Thanh Hóa (TTKD), là doanh nghiệp Nhà nước, thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông - công nghệ thông tin và tổ chức kinh doanh các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin. VNPT địa bàn Thanh Hóa có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng trên khắp các vùng miền của Tỉnh. Tổng số lao động tính đến thời điểm hiện tại là 827 người, với 368 đảng viên sinh hoạt tại 37 chi bộ trực thuộc.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Đảng ủy Viễn thông Thanh Hóa, hoạt động Công đoàn đã có những đổi mới tích cực, phù hợp với tình hình thực tế và cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chính là hoàn thành kế hoạch SXKD và thực hiện mô hình tái cơ cấu Tập đoàn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bước đầu, tuy có những khó khăn, nhưng đội ngũ CBCNV - Lao động hai đơn vị đều đoàn kết, tin tưởng vào tính đúng đắn của mô hình, có tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất, truyền thống và phát huy văn hóa VNPT, chấp hành tốt chủ trương, chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, cơ chế, quy chế của ngành; Tập đoàn; của VTTH và TTKD VNPT-Thanh Hóa.

Dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa, hoạt động công đoàn và phong trào của hai đơn vị tiếp tục có những đổi mới tích cực, phù hợp với đặc điểm của giai đoạn sau tái cơ cấu, hướng tới xây dựng môi trường hoạt động dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, chăm lo nâng cao đời sống người lao động trong doanh nghiệp.

 

Xác định việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động là nhiệm vụ chính của Công đoàn cơ sở, không những đảm bảo tính đặc trưng của Công đoàn, mà còn tạo sức mạnh đoàn kết, môi trường làm việc hài hòa để bảo đảm cho sự ổn định của doanh nghiệp và việc làm, thu nhập của người lao động. Cụ thể Công đoàn hai đơn vị đã tham gia, phối hợp tham mưu với chuyên môn, lãnh đạo xây dựng, ký kết và thực hiện tốt các nội dung thỏa ước lao động tập thể trong việc phân công công việc, đảm bảo đúng người, đúng việc, phù hợp, hợp lý, quan tâm đến phụ nữ đang nuôi con nhỏ…từ đó tạo điều kiện thuận lợi để  đoàn viên, người lao động vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời có điều kiện chăm lo việc gia đình, có như vậy thì đoàn viên mới yên tâm, công tác tốt.

Bên cạnh phân công  hợp lý, công đoàn thường xuyên tham mưu tổ chức đối thoại giải quyết kịp thời các vướng mắc, thực hiện chế độ chính sách như: Tiền lương, nâng lương, chế độ ốm đau, thai sản, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp chuyên môn, có sự công bằng trong lao động, khuyến khích đoàn viên tích cực làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.  

Thể hiện vai trò chăm lo an toàn trong công việc cho người lao động, Công đoàn cơ sở tư vấn cho ban lãnh đạo công ty tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho toàn thể cán bộ công nhân viên định kỳ hàng năm đảm bảo cho người lao động nắm chắc kiến thức về an toàn lao động, tránh các rủi ro không đáng có trong công việc sản xuất. Ngoài ra, Công đoàn còn phối hợp tổ chức cho CBCNV đi nghỉ dưỡng sức, tham quan, nghỉ mát hàng năm… tạo điều kiện để người lao động có cơ hội nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe.

Mỗi công đoàn cơ sở đã phát huy được vị trí, vai trò trong đơn vị mình; đồng hành cùng chuyên môn, đại diện quyền lợi chính đáng của người lao động; đã chủ động cùng với chuyên môn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong quá trình tái cơ cấu, trên cơ sở đó tìm cách tháo gỡ khó khăn, chăm lo đời sống và động viên, giúp đỡ người lao động tích cực hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng Công đoàn thực sự trở thành tổ ấm thứ hai của mỗi đoàn viên. Công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tổ chức thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ, luôn quan tâm động viên CBCNV và kịp thời tặng quà hỗ trợ khi họ gặp khó khăn hoạn nạn.

Điểm nổi bật trong hoạt động công đoàn hai khối chính là việc đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Sáng tạo VNPT”; “Nụ cười VNPT”; “Chất lượng VNPT”; “Thực hành tiết kiệm”; “Người VNPT sử dụng dịch vụ, sản phẩm VNPT”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCNV… Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, sáng tạo trong kinh doanh, có nhiều cách làm hay được Tập đoàn BCVT Việt Nam biểu dương và tôn vinh. Bên cạnh đó nhiều phong trào đã đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả tích cực như: Ngày thứ 7 Xanh; Quyên góp quỹ Thiện nguyện; phong trào “VNPT Thanh Hóa - Doanh nghiệp không khói thuốc”....

Hàng năm, công đoàn phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Công tác tổng kết thi đua khen thưởng kịp thời động viên được người lao động. Công đoàn chú trọng động viên khen thưởng công nhân trực tiếp sản xuất. Các phong trào thi đua thiết thực cùng với việc thực hiện việc khen thưởng kịp thời đã thực sự tạo không khí làm việc hăng say, thúc đẩy sự sáng tạo, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong sản xuất… tác động tích cực đến kết quả SXKD của đơn vị.

Tiếp tục bám sát Nghị quyết của BCH Công đoàn VNPT về việc gắn kết, phối hợp hoạt động Công đoàn trên địa bàn, Công đoàn hai đơn vị đã triển khai hiệu quả các hoạt động chung; làm tốt việc nắm bắt các diễn biến tư tưởng CBCNV khi thiết lập và vận hành mô hình hoạt động mới; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh tư tưởng hoài nghi; các hành động dễ gây mất đoàn kết dẫn đến chia rẽ kỹ thuật và kinh doanh, làm ảnh hưởng đến mục tiêu, chuỗi hoạt động gắn kết trong mô hình. Trong giai đoạn tiếp theo Công đoàn 2 đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, vị thế, trách nhiệm trong doanh nghiệp, lấy văn hóa VNPT làm nền tảng phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Người lao động, xây dựng VNPT địa bàn Thanh Hóa phát triển bền vững, với khẩu hiệu: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm Vì mái nhà chung VNPT”.

PV


Ý kiến bạn đọc


Bộ Y tế từng hướng dẫn về mức giá xét nghiệm COVID-19 như thế nào?

(VnMedia) - Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trước ngày 01/7/2021 với đối tượng tham gia BHYT thực hiện theo mức giá 238.000 đồng; Đối tượng không thanh toán BHYT thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 238.000 đồng...

Thí điểm đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(VnMedia) - Tổng cục Đường bộ (TCĐB) Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, sẽ mở rộng việc triển khai thí điểm DVCTT mức độ 4 - Đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (CDVCQG) đối với 12 Sở GTVT trên cả nước.