Công tác Đảng trong hoạt động công đoàn: Cần cả tâm và tầm!

0
0

- Tính Đảng trong hoạt động Công đoàn tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone trong thời gian qua là một bức tranh sinh động và nhiều màu sắc tiêu biểu cho cái “ Tâm” và “Tầm” về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, người cán bộ công đoàn không những cần có tâm, có tầm, có vị trí mà còn phải linh động, sáng tạo trong hoạt động công đoàn, để mang lại hiệu quả cao nhất trong thực thi nhiệm vụ thì mới khẳng định được vai trò và vị trí của tổ chức công đoàn.

Tính Đảng trong hoạt động Công đoàn tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone trong thời gian qua là một bức tranh sinh động và nhiều màu sắc tiêu biểu cho cái “ Tâm” và “Tầm” về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt là sự vận dụng sáng tạo trong triển khai các chương trình, nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty vào thực tiễn tại đơn vị.

Ngay từ khi thành lập vào năm 2015 với hơn 70 tổ chức công đoàn trực thuộc; tâm và tầm trong hoạt động công đoàn được vận dụng sáng tạo từ các chương trình. Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty thông qua 05 nội dung cơ bản.

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên công đoàn được chú trọng, đảm bảo đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng và pháp luật Nhà nước; thực hành tiết kiệm, bảo vệ của công, nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng khối đoàn kết thống nhất giữa tổ chức công đoàn với chuyên môn, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, góp phần thực hiện thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Là một đơn vị kinh doanh nhưng Đảng ủy Tổng công ty quán triệt đến từng người lao động tính kỷ cương kỷ luật từ ý thức công dân đến đạo lý làm người. Khi khoác trên người màu áo xanh VNPT truyền thống, chúng tôi là những chiến binh xanh nhiệt huyết ý thức được truyền thống 55 năm ngành Bưu điện Việt Nam: hào hùng, vẻ vang được xây đắp bởi mồ hôi, máu xương của các thế hệ người Bưu Điện được đúc kết bởi 10 chữ vàng “ Trung Thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” mà sống và ứng xử với khách hàng, nhân dân, đồng nghiệp .... văn minh và tử tế. Cái tầm của tổ chức công đoàn được thể hiện từ 05 lời hứa của người VNPT, đến phong trào Nụ cười 888, Phong trào Nụ cười VNPT, Văn hóa VNPT hay gần đây nhất là Phong trào Khách hàng là những người thân yêu nhất, Văn hóa cúi chào.... đều để thể hiện cái tâm của người làm công tác kinh doanh trong phục vụ: phục vụ Đảng, phục vụ Tổ Quốc, phục vụ nhân dân với nền tảng đạo lý của Người VNPT.

Các đại biểu tham gia lễ mít tinh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Nhà truyền thống Khu căn cứ Ban Giao bưu dân vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục Miền Nam.
Các đại biểu tham gia lễ mít tinh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Nhà truyền thống Khu căn cứ Ban Giao bưu dân vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục Miền Nam.

Thứ hai, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại tính hiệu quả thiết thực.

Vai trò của ngành Thông tin và Truyền thông được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết cụ thể bằng lời phát biểu ngày từ những ngày đầu thành lập “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi”, vì vậy những người đảng viên, đặc biệt là đảng viên làm công tác vận động quần chúng càng phải gương mẫu thực hiện.

Kế thừa lời dạy quý báu đó, Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông luôn luôn chú trọng việc xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng trước yêu cầu của tình hình mới thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng hàng năm nhằm tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao cảnh giác cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; đấu tranh phòng chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng và tiêu cực trong Đảng. 

Khi tổ chức Công đoàn trực thuộc có những vấn đề phát sinh liên quan đến tập thể, cá nhân có dấu hiệu sai phạm, Công đoàn cấp trên đã kịp thời tìm hiểu nguyên nhân, hướng dẫn xử lý và giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện, Tính Đảng trong hoạt động Công đoàn thể hiện cái tâm cái tầm qua việc hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc nhưng luôn tôn trọng ý kiến cơ sở, mềm dẻo linh hoạt theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tại Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, mỗi người cán bộ công đoàn luôn được nhắc nhở giáo dục phải gương mẫu, phải biết đấu tranh cho lẽ phải, cho tiến bộ, một cách văn minh. Đối với người lao động, tổ chức công đoàn quan tâm chú trọng việc nâng cao khả năng tự đề kháng cho công đoàn viên trước những quan điểm sai trái, thù địch thể hiện thông qua hoạt động thực tiễn trải nghiệm môi trường xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Khả năng tự đề kháng của công đoàn viên phải do chính bản thân họ tự phấn đấu rèn luyện, tôi luyện trong công việc và cuộc sống hàng ngày

Thứ ba, làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để tổ chức cơ sở Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Bởi lẽ, tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn cần coi đây là trách nhiệm trước Đảng đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân chỉ có thể thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản. Vì vậy, nhiệm vụ giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng không tách rời với yêu cầu tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ở góc độ này, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thông qua việc công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, tăng số lượng đảng viên trưởng thành từ giai cấp công nhân. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn phù hợp với yêu cầu của hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Cán bộ công đoàn trước hết phải là người hoạt động xã hội, kiên định lập trường đúng đắn của giai cấp công nhân, am hiểu về luật pháp, có khả năng tiếp cận khoa học và công nghệ hiện đại, khả năng tuyên truyền, vận động tổ chức, có bản lĩnh tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Chú trọng bồi dưỡng những cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Thứ tư, thi đua lao động sản xuất, tăng doanh thu xây dựng thương hiệu góp phần công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Hòa mình vào dòng chảy công nghệ trong kỷ nguyên mới, bắt kịp với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT đang từng bước chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số (DSP) hàng đầu Việt Nam vào năm 2025; Trung tâm số (Digital Hub) của châu Á vào năm 2030. VNPT đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một Tập đoàn kinh tế năng động, chú trọng phát triển những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp ICT sáng tạo, đột phá để tiếp tục kiến tạo nên những giá trị đích thực cho cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

Là doanh nghiệp đi đầu về chuyển đổi số, trong thời gian qua VNPT là đơn vị triển khai Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia cho Văn phòng Chính phủ. Hệ thống này được kết nối, liên thông với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, và 63 Tỉnh, Thành phố qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đây là công cụ vô cùng quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam, giúp kết nối với người dân, nâng cao năng suất đội ngũ cán bộ, tối ưu hoạt động điều hành của các cơ quan Nhà nước, chuyển đổi mô hình quản trị từ bị động sang dự báo chủ động…hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo VPCP, lãnh đạo các Bộ, ngành nhấn nút khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia đi vào hoạt động là sự chung sức, đồng lòng, góp phần phục vụ tốt hơn công tác điều hành của Chính phủ.

Các giải pháp quản lý đô thị thông minh, du lịch thông minh, y tế thông minh, giám sát môi trường, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh… không chỉ tạo dấu ấn thương hiệu VNPT trong nước mà còn đạt nhiểu giải thưởng quốc tế hiện thực hóa ước mơ “ Số 1 Việt Nam - Ngang tầm thế giới”.

Cái Tâm, cái Tầm của tổ chức Công đoàn dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng tại Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VinaPhone chính là hun đúc, kết tinh những giá trị truyền thống để xây dựng con người VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Thứ năm, sáng kiến sáng tạo trong lao động, xây dựng phong cách văn minh lịch sự và công nghiệp.

Với mỗi CBCNV của Tập đoàn VNPT, đã từ lâu, sáng tạo không chỉ đơn thuần là một nét văn hóa của doanh nghiệp mà còn là truyền thống gắn với 10 chữ vàng của Ngành Bưu điện. Trong quá trình dựng xây và phát triển, các thế hệ người VNPT đã luôn nỗ lực lao động, làm việc sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Đảng và nhà nước giao. Cũng chính nhờ lao động sáng tạo, quyết tâm đi thẳng vào công nghệ hiện đại mà Tập đoàn VNPT đã tạo ra bước nhảy thần kỳ đưa Việt Nam trở thành một trong những Quốc gia có tốc độ phát triển BCVT - CNTT nhanh nhất toàn cầu.

 

Sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn, đặc biệt là sự phân cấp và phân quyền mạnh mẽ trong hoạt động sáng kiến, từng bước gắn sáng kiến vào hoạt động thi đua, tăng cường những biện pháp hiệu quả để khuyến khích người lao động sáng tạo đã tạo nên sự thay đổi bước đầu về nhận thức của toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn. Bên cạnh đó, những năm qua, sức ép cạnh tranh đã trở thành động lực để từng cá nhân, tập thể người lao động ở những vị trí công tác khác nhau trong Tập đoàn nỗ lực sáng tạo hàng ngày, hàng giờ trong công việc. Sức sáng tạo của VNPT được thể hiện đậm nét ở 2 mặt đó là: Sáng tạo trong công tác quản lý điều hành và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học công nghệ cải tiến kỹ thuật và tìm ra giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, bám sát Nghị quyết của Đảng ủy về hoạt động khoa học - công nghệ, sáng kiến và sáng tạo, hàng năm Công đoàn cùng chuyên môn đều phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo thông qua việc các đơn vị, cá nhân đăng ký kế hoạch nghiên cứu các đề tài, giải pháp để khắc phục các hạn chế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Những ngày đầu tháng 9 này, có lẽ cụm từ được người VNPT nhắc đến nhiều nhất chính là phấn đầu 153 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020. Hơn lúc nào hết, đây là lúc chúng ta cần có thật nhiều người VNPT, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo có tâm và có tầm.

Mỗi người ở cương vị của mình đều đặt hết tâm huyết và trách nhiệm vào công việc mà mình đảm nhận chính là thể hiện tốt nhất tố chất, tinh thần và bản lĩnh của người VNPT. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cái tâm và cái tầm của mỗi người với bản thân, đơn vị và xã hội.

Giá trị cốt lõi của VNPT là “bắt đầu từ con người, tất cả vì con người”. Tổ chức Công đoàn bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ; quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo ra một tập thể có sức mạnh và sự gắn kết; chăm lo cho đời sống tinh thần, vật chất người lao động....chính là giá trị cốt lõi thể hiện “tính Đảng” trong tổ chức Công đoàn. Là tổ chức do người lao động tin tưởng bầu chọn, những người cán bộ công đoàn - đảng viên hơn ai hết gắn cái tâm của mình với công việc. Có lẽ vì vậy mà các hoạt động Công đoàn luôn gắn liền với lợi ích thiết thực cho người lao động và xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt Khách hàng như: Nụ cười VNPT, Sáng tạo VNPT, Chất lượng VNPT, Khách hàng là những người thân yêu nhất... Như vậy, khi chúng ta làm việc bằng Tâm, tự khắc sẽ được nâng Tầm.

Lư Kim Phượng - TT.Kinh doanh VNPT TP.Hồ Chí Minh


Ý kiến bạn đọc


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu minh bạch thông tin về chi phí xét nghiệm COVID-19

(VnMedia) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội xem xét, có thông tin rõ ràng, minh bạch về các quy định của pháp luật liên quan đến việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19...

Hà Nội vẫn chưa thể trở lại trạng thái “bình thường mới”

(VnMedia) - Hà Nội sẽ không áp dụng quy định phân vùng, không áp dụng cấp giấy đi đường nhưng vẫn duy trì 55 chốt; việc cho phép mở lại 1 số hoạt động shipper công nghệ vẫn đang được nghiên cứu...

Hà Nội: Chiều 20/9 thêm 3 ca mắc mới COVID-19

(VnMedia) - CDC Hà Nội chiều ngày 20/9 cho biết có thêm 3 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong 3 giờ qua. Các ca mắc mới đều thuộc quận Hoàng Mai và đều cách ly tại nhà.

Nghiên cứu kiến nghị 2 phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19

(VnMedia) - Để góp phần giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân COVID-19, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm đề xuất 2 phương pháp điều trị mới mà thế giới đã áp dụng thành công.

Sắp có vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi

(VnMedia) - Ông Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, cho biết, vắc xin phòng Covid-19 dành cho trẻ em dưới 12 tuổi sẽ sẵn sàng vào mùa thu này.