Long Xuyên: 100% cơ quan hành chính sử dụng phần mềm VNPT-iOffice

0
0

 - Theo UBND Tp. Long Xuyên (An Giang), hiện tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố và UBND xã, phường đều sử dụng phần mềm VNPT-iOffice quản lý văn bản và điều hành, với cùng một phiên bản thống nhất liên thông đồng bộ từ thành phố đến xã, phường, kết nối vào trục liên thông văn bản của tỉnh.

Trong thời gian qua, các huyện, xã, phường trên địa bàn Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang tích cực, chủ động ứng dụng Công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn, nhất là trong việc triển khai và ứng dụng 05 phần mềm dùng chung, kết nối mạng CPNET; tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ, trang điều hành tác nghiệp đa cấp trong quá trình thực thi công vụ nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND xã, phường. 100% UBND xã, phường kết nối mạng Internet của VNPT để phục vụ cho công tác điều hành, chỉ đạo, chia sẻ thông tin và giải quyết nhiệm vụ chuyên môn.

 

Bên cạnh đó, quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước và UBND xã, phường đã từng bước tạo thói quen làm việc khoa học, góp phần nâng hiệu quả công việc thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng.

Tính đến tháng 3/2020, Phần mềm VNPT–iOffice do Tập đoàn VNPT phát triển và cung cấp, đã được triển khai tại 4.320 đơn vị, chiếm 74% số cơ quan cấp tỉnh, 67% cơ quan cấp huyện. Là một sản phẩm trong Hệ sinh thái Chính phủ điện tử, do đó phần mềm đã sẵn sàng cho việc tích hợp, chia sẽ dữ liệu với các sản phẩm trong nhóm như: Hệ thống phòng họp không giấy tờ VNPT-eCabinet, Hệ thống báo cáo bộ ngành địa phương, Giải pháp trung tâm chỉ đạo điều hành VNPT-IOC, Giải pháp cổng thông tin điện tử VNPT-Portal, Hệ thống quản lý cán bộ công chức viên chức VNPT-CCVC, ...