Đồng lòng và sáng tạo triển khai Văn hóa VNPT

09:20, 12/08/2015
|

(VnMedia) Những bước triển khai Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, sâu rộng và đầy sáng tạo của các đơn vị trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là một minh chứng cho thấy, khi có sự đồng lòng, Văn hóa VNPT sẽ là nền tảng tạo sức mạnh hành động thống nhất cho toàn Tập đoàn.

Trong hơn 1 năm qua, Bộ Tài liệu Văn hóa VNPT đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp trong toàn bộ Tập đoàn với gần 5 vạn cán bộ công nhân viên. Với một lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển ngày một vững mạnh, các giá trị văn hóa cốt lõi của VNPT luôn được nối tiếp mạch truyền thống bằng một dòng chảy thông suốt và ngày càng tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn để VNPT luôn vững vàng trước mọi thử thách.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  Nhiều hoạt động thiết thực và sáng tạo triển khai Văn hóa VNPT của các đơn vị trong Tập đoàn


Như tinh thần mà Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Trần Mạnh Hùng từng phát biểu “Văn hóa doanh nghiệp chính là sức mạnh tinh thần và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ không chỉ mạnh về sức mạnh vật chất mà còn phải khơi dậy được, phải mạnh cả về sức mạnh tinh thần. Năm 2015 và những năm tiếp theo, chúng ta sẽ phải tiếp tục truyền thông mạnh hơn, sâu sắc hơn nữa về Văn hóa VNPT, coi đó là nền tảng, là gốc để lớp trẻ về sau kế tục”, năm 2015, văn hóa VNPT ngày càng được các cán bộ công nhân viên (CBCNV) thấm nhuần tư tưởng, ý thức sâu sắc hơn để biến thành hành động cụ thể triển khai các chuẩn mực ứng xử phục vụ khách hàng của VNPT.

Để biến những suy nghĩ, những hiểu biết về văn hóa ứng xử thành hành động cụ thể, trong năm qua, nhiều đơn vị trong Tập đoàn đã triển khai thành công, thậm chí trên mức thành công những bộ quy tắc ứng xử, văn hóa doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài việc chuyển hóa 10 chữ vàng truyền thống của ngành vào hoạt động cụ thể; ứng dụng linh hoạt 5 giá trị cốt lõi, 5 lời hứa của người VNPT, 5 cam kết phục vụ khách hàng…;các khẩu hiệu “Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng”, “Chuyên biệt – Khác biệt – Hiệu quả”… các đơn vị trong Tập đoàn đã có những bước sáng tạo và đồng lòng trong việc triển khai văn hóa VNPT tại cơ sở.

Đưa Văn hóa vào các hoạt động của đơn vị, Trung tâm kinh doanh của VNPT Đồng Nai đã rất thành công với nguyên tắc 3B. VNPT Đồng Nai xác định, muốn bán hàng hiệu quả thì giữa nhân viên VNPT và khách hàng phải có sự gắn kết và tương tác. Do đó, muốn bán hàng, đầu tiên phải coi khách hàng là Bạn, sau đó giữa hai bên cần có sự Bàn bạc để giữ mối quan hệ hai chiều thân thiết. Và cuối cùng, chỉ khi có sự đồng thuận, mới có thể Bán được sản phẩm cho khách hàng.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  VNPT Quảng Trị luôn có nghi thức chào cờ và sinh hoạt 20 phút vào sáng thứ hai hàng tuần để khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt


VNPT Hà Nội cũng có những sáng kiến để giữ gìn nét văn hóa riêng của Hà Nội với phẩm chất “Trung thành – Sáng tạo – Thanh lịch” thông qua các hoạt động đã có tính truyền thống như tổ chức các hội thi tay nghề giỏi, chăm sóc khách hàng, tổ chức các phong trào sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tổ chức các hoạt động về nguồn…

Để giá trị cốt lõi của văn hóa VNPT đi vào đời sống của cán bộ công nhân viên, VNPT Quảng Trị luôn có nghi thức chào cờ và sinh hoạt 20 phút vào sáng thứ hai hàng tuần. Đây là thời điểm để lãnh đạo và CBCNV giao ban các hoạt động trong tuần cũng như kịp thời khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt.

Không hô hào khẩu hiệu, nhưng VNPT Sóc Trăng có nét đặc trưng vì nơi đây là sự kết hợp của văn hóa Kinh – Hoa – Khmer, sự chân chất cởi mở của người miền Tây và sự trọng chữ tín của người Hoa. Do đó, triển khai văn hóa VNPT tại đây, lãnh đạo Sóc Trăng đã luôn hương tới sự đồng lòng, gắn bó của tập thể CBCNV bằng văn hóa kinh doanh trung thực, thẳng thắn và gắn bó với khách hàng.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  Các hội thi tay nghề nhận được sự tham gia tích cực của CBCNV


Hơn lúc nào hết, sự đồng lòng của CBCNV Tập đoàn để duy trì và phát triển những giá trị cốt lõi của văn hóa VNPT đang ngày càng được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, rộng khắp. Tiếp tục tuyên truyền Văn hóa VNPT để thay đổi suy nghĩ của khách hàng về VNPT; phát động các cuộc thi đua thực hiện văn hóa VNPT trong các đơn vị; sử dụng nhiều thức khác nhau như “sân khấu hóa” để những giá trị văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ, không khô cứng… sẽ tạo nên sức mạnh cho ngôi nhà chung VNPT.

Gìn giữ, phát huy và phát triển văn hóa VNPT là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển Tập đoàn. Với sự đồng lòng này, thì trước những thách thức mới của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, Tập đoàn sẽ có những bước tiến vượt trội và bền vững để xây dựng VNPT trở thành Tập đoàn kinh tế Viễn thông – Công nghệ thông tin và Truyền thông hàng đầu Việt Nam.


Lam Trần

Ý kiến bạn đọc