5 doanh nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển giao về Ủy ban

10:07' 16/11/2018 (GMT+7)
|

 - Chiều 15/11, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã nhận chuyển giao hồ sơ quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Như vậy, đến thời điểm này Ủy ban đã hoàn tất việc tiếp nhận 19 doanh nghiệp từ 5 Bộ theo đúng thời hạn quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có 5 doanh nghiệp thuộc diện bàn giao, gồm: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG); Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe); Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2); Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor).

Các thủ tục, trình tự chuyển giao được NN&PTNT và Ủy ban thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh và Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn ký biên bản chuyển giao 5 doanh nghiệp thuộc Bộ về Ủy ban
Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh và Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn ký biên bản chuyển giao 5 doanh nghiệp thuộc Bộ về Ủy ban

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn cho rằng, so với các doanh nghiệp được chuyển giao từ các Bộ mấy ngày vừa qua, 5 doanh nghiệp được chuyển giao hôm nay có giá trị vốn hóa nhỏ, khoảng 50.000 tỷ đồng. Tuy vậy, các doanh nghiệp này đang quản lý nguồn tài nguyên, đất đai rất lớn của đất nước và có lịch sử gắn liền với lịch sử phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Dù có những khó khăn nhất định, song hiện nay, 5 doanh nghiệp đều đang làm ăn có lãi, tăng trưởng về mọi mặt. Điều quan trọng hơn, cả 5 doanh nghiệp đều có những đóng góp rất lớn vào sự nghiệp phát triển “Tam nông”.

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn nhấn mạnh và cho biết: Thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước, đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ngành nông nghiệp.

 “Tôi tin tưởng rằng, Ủy ban, với sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cùng đội ngũ cộng sự, các doanh nghiệp sẽ phát triển ngày càng vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu cốt lõi mà Đảng, Nhà nước giao phó” - Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lĩnh vực nông nghiệp luôn gắn chặt với các vấn đề  an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực, dự trữ lương thực và xuất khẩu. Các vấn đề này đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển đất nước, đem lại sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

Như vậy đến nay, Ủy ban đã hoàn tất việc tiếp nhận 19 doanh nghiệp thuộc 5 Bộ: Công Thương, Tài chính,Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải và NN&PTNT.

Việc bàn giao các doanh nghiệp nhà nước về Ủy ban là một sự thay đổi lớn, khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay bằng việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình đầy đủ.

Bên cạnh đó, việc tách bạch chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước là cần thiết để kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

An Nhiên

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)