Internet phát triển lên đến 351,8 triệu lượt đăng ký tên miền trong quý 1/2019

06:43' 01/06/2019 (GMT+7)
|
 - VeriSign, Inc. - công ty về cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền và cơ sở hạ tầng internet vừa công bố báo cáo thống kê trong quý 1/2019, với 351,8 triệu lượt đăng ký tên miền bao gồm tất cả các tên miền cấp cao, tăng thêm 3,1 triệu lượt, tương đương mức tăng 0,9% so với quý 4 năm 2018. Số lượt đăng ký đã lên đến 18 triệu, tương ứng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Theo VeriSign, tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt 154,8 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý 1/2019, tăng 1,8 triệu lượt, tương đương 1,2% so với quý 4 năm 2018, và tăng 6,5 triệu lượt tương ứng với 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Tính đến ngày 31/3/2019, cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 141,0 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 13,8 triệu.
 
Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới tính đến cuối quý 1 năm 2019 là 9,8 triệu. Trong khi cùng thời điểm đó vào năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,6 triệu.
 
VeriSign cho biết, việc cung cấp Báo cáo tóm tắt ngành tên miền là nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên tooàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệt thống kê, phân tích trong ngành công nghiệp tên miền. 
 
PV
 
Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)