Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: Cán bộ, công chức tham gia mạng xã hội phải dùng họ tên, ảnh thật và nơi công tác

11:47, 23/12/2018
|

Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải công khai sự xuất hiện bằng cách sử dụng họ tên và hình ảnh thật của cá nhân, công khai cơ quan đang công tác. Đó là một trong những nội dung được quan tâm tại dự thảo Bộ quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội (MXH) ở Việt Nam đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến đóng góp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo yêu cầu về trách nhiệm minh bạch trong cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH. Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ công khai việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin của người sử dụng và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Người sử dụng dịch vụ công khai sự xuất hiện của mình trên MXH bằng cách sử dụng đúng thông tin cá nhân, tổ chức.

Bộ quy tắc yêu cầu về tính trách nhiệm trong phát hiện, thông báo và phối hợp với các cơ quan hữu quan để xử lý, ngăn chặn và đấu tranh loại bỏ các nội dung thông xin xấu độc, các tin đồn gây ảnh hưởng tiêu cực.

Nhà cung cấp dịch vụ MXH phải triệt để xóa bỏ, không lưu trữ những thông tin (bao gồm cả những nội dung trò chuyện trực tuyến mà người sử dụng dịch vụ đã tiến hành xóa bỏ.

Ban hành và công khai các biện pháp phát hiện, thông báo và phối hợp với các cơ quan hữu quan để xử lý, ngăn chặn và đấu tranh loại bỏ các nội dung thông tin xấu độc, các tin đồn gây ảnh hưởng tiêu cực.

Tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng, không cung cấp thông tin của người sử dụng cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin.

Không được thu thập thông tin khi người sử dụng dịch vụ chưa cho phép hay không biết bị thu thập thông tin. Đồng thời, cũng không được thu thập thông tin trong các nội dung trò chuyện trực tuyến của người sử dụng dịch vụ MXH.

"Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cá cơ quan nhà nước sử dụng MXH phải nhanh chóng phản hồi những câu hỏi, những thông tin trái chiều hay nghi vấn về các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Đồng thời, đấu tranh, phản bác và thông báo cho các cơ quan hữu quan về các thông tin xấu, độc và tin đồn, gây ảnh hưởng tiêu cực trên MXH. Không những thế, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải ứng xử trên MXH chuyên nghiệp, theo đúng chuẩn mực giao tiếp khi thi hành công vụ", dự thảo Bộ quy tắc ứng xử nêu rõ.

Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước phải thực hiện ứng xử trên MXH về các vấn đề chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với vai trò, nguyên tắc, quyền hạn của cá nhân và của cơ quan chủ quản.

"Trong đó, phải thông báo rõ ràng về việc các ứng xử trên MXH là việc làm mang tính cá nhân, không đại diện cho cơ quan chủ quản hay được ủy quyền bởi cơ quan chủ quản", trích Bộ quy tắc.

Bộ Quy tắc đề xuất công chức, viên chức, người lao động không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi ứng xử trên MXH, không được ứng xử thuận chiều với những thông tin xấu, độc, tin đồn gây ảnh hưởng tiêu cực trên MXH;

Không được ứng xử trên MXH trái với các chuẩn mực về đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp đồng thời không được cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến cá nhân, tổ chức mà do vị trí công tác của mình có được khi chưa được ủy quyền bởi cơ quan có thẩm quyền.

Người đứng đầu cơ quan hoặc người được người đứng đầu cơ quan ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí chịu trách nhiệm trước những thông tin được đăng tải trên trang MXH của cơ quan nhà nước.

Cơ quan Nhà nước phải công khai danh tính, đầu mối liên lạc của cá nhân chịu trách nhiệm trước những thông tin được đăng tải và cá nhân có trách nhiệm trực tiếp thực hiện quản trị, đăng tải nội dung thông tin lên trang MXH.

(theo VietTimes)