http://vnmedia.vn/tin-anh/201706/de-thi-bai-giai-mon-toan-thpt-quoc-gia-2017-571517/v3.txt
Đề thi, bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017

Đề thi, bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017

20:03' 22/06/2017 (GMT+7)
|

Cập nhật đề thi và gợi ý bài giải 8 mã đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017 do tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

Bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017:

Mã đề 122

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hocmai.vn thực hiện.

1. A 2. D 3. C 4. A  5. B 6. B 7. A 8. C
9. D 10. B 11. C 12. A 13. C 14. A 15. C 16. A
17. A 18. D 19. B 20. D 21. A 22. B 23. C 24. B
25. A 26. B 27. A 28. C 29. D 30. A 31. D 32. D
33. D 34. C 35. A 36. C 37. B 38. D 39. B 40. C
41. B 42. B 43. A 44. C 45. D 46. D 47. D 48. C
49. D 50. C            

Mã đề 115

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. B 2. B 3. B 4. C 5. A 6. A 7. C 8. C
9. A 10. C 11. C 12. B 13. A 14. A 15. B 16. C
17. B 18. B 19. B 20. A 21. B 22. C 23. C 24. D
25. C 26. B 27. D 28. D 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. A 35. B 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A
41. C 42. A 43. C 44. C 45.B 46. C  47. A 48. B
49. B 50. C            

Mã đề 117

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. A 2. A 3. B 4. A 5. D 6. C 7. B 8. C
9. A 10. B 11. D 12. D 13. A 14. A 15. A 16. B
17. A 18. B 19. D 20. A 21. D 22. D 23. C 24. A
25. A 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C 31. B 32. C
33. D 34. D 35. A 36. B 37. B 38. D 39. B 40. D
41. C 42. D 43. D 44. D 45. B 46. D  47. D 48. B
49. C 50. B            

Mã đề 101

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. D 2. B 3. B 4. C 5. B 6. D 7. A 8. C
9. D 10. B 11. B 12. C 13. A 14. C 15. D 16. D 
17. C 18. B 19. C 20. B 21. D 22. C 23. C 24. B
25. D 26.D 27. A 28. D 29. A 30. B 31. C 32. D 
33. C  34. D 35. C 36. B 37. C 38. A 39. B 40. C
41. B 42. D 43. B 44. B 45. C 46. D 47. D 48. D
49. C  50. D             

Mã đề 109

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

 1. D  2. A  3. A  4. C  5. B  6. D  7. A  8. C 
9. B  10. B  11. C  12. D  13. A  14. C  15. D  16. A
17. A  18. D  19. B  20. B  21. A  22. C  23. C  24. A 
25. D  26. D  27. B  28. D  29. B  30. B  31. C  32. D 
33. C  34. D  35. B  36. A  37. D  38. B  39. B  40. A 
41. A  42. C  43. D  44. B  45. C  46. C  47. C  48. D 
49. C  50. B             

Mã đề 123

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. A 2. D  3. C  4. B  5. D  6. B  7. B  8. C 
9. D  10. D  11. D  12. C  13. B  14. D  15. A  16. A 
17. C  18. B  19. C  20. A  21. D  22. A  23. B  24. A 
25. A  26. B  27. B  28. A  29. D  30. B  31. C  32. C 
33. D  34. B  35. A  36. D  37. C  38. C  39. D  40. A 
41. B  42. C  43. D  44. C  45. A  46. A  47. B  48. D 
49. A  50. B             

Mã đề 113

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. A 2. C  3. C  4. D  5. C  6. D  7. A  8. A 
9. D  10. A  11. D  12. D  13. C  14. A  15. D  16. C 
17. D  18. A  19. B  20. C  21. B  22. C  23. D  24. B 
25. C  26. B  27. D  28. B  29. C  30. C  31. A  32. A 
33. C  34. B  35. B  36. A  37. A  38. B  39. A  40. C 
41. A  42. A  43. C  44. C  45. B  46. A  47. B  48. B 
49. A  50. C             

Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 124

De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 1
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 2
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 3
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 4
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 5

 Mã đề 122

De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 7
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 8
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 9
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 10
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 11
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 12
Nhóm giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhóm giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhóm giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017. Ảnh: Hoàng Hà.

 Theo Zing

 

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,520 22,600

Giá vàng

3,333,000/chỉ
Nguồn: Eximbank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.