Cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan

10:55' 02/07/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) – Theo Bộ Tài chính, trong thời gian vừa qua, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ, cùng với việc thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu.

>>
Thay đổi nhiều quy định thuế và thủ tục hành chính
>> Bất ngờ về mức độ cải cách pháp luật của các Bộ
>> Việt Nam có thể cải cách kinh tế nhờ FTA

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 2/2015 của Bộ Tài Chính, đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng qua, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để cắt giảm thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015; Thông tư  số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP cùng với các biện pháp về quản lý thuế, số giờ nộp thuế sẽ giảm tiếp được khoảng trên 50 giờ (năm 2014 đã giảm được 370 giờ). Do đó, sẽ đạt và vượt được mục tiêu mà quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ đã đặt ra, về việc giảm số giờ kê khai nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015. Bên cạnh đó, đã đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp .

  Ảnh minh họa

  Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính cũng cho biết đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ, cùng với việc thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu. Đến nay, đã triển khai áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia đảm bảo đúng tiến độ. Lắp đặt 11 hệ thống máy soi container cho hầu hết các cửa khẩu hoặc địa điểm kiểm tra hàng hóa, tập trung tại các địa bàn trọng điểm có lưu lượng hàng hóa lớn. Triển khai Cổng thanh toán điện tử, thông qua việc kết nối trao đổi thông tin giữa Hệ thống công nghệ thông tin Hải quan với Kho bạc nhà nước và Ngân hàng thương mại (đã ký thỏa thuận hợp tác thu thuế XNK bằng phương thức điện tử với 22 ngân hàng với số thu chiếm hơn 63% số thu hải quan).

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cũng đã tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Theo đó, sáu tháng đầu năm 2015, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai thực hiện 31.465 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý các nguồn kinh phí tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp; quản lý giá, thuế. Qua đó đã phát hiện, kiến nghị xử lý về tài chính trên 6,43 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp.

Liên quan đến những định hướng và nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính cũng cho biết, sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành và tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa gắn với cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan; cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế nhằm rút ngắn số giờ kê khai, nộp thuế cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện việc kê khai thuế qua mạng... góp phần giảm thiểu chi phí và tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Một nhiệm vụ cũng được Bộ Tài chính đưa ra đó là, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính- ngân sách Nhà nước, đảm bảo các khoản thu, chi ngân sách phải được dự toán và luật định; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.


Yến Nhi