600 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất cả nước

11:04' 23/07/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Bộ Tài chính vừa công bố danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế thuộc 63 Cục Thuế địa phương, tính đến thời điểm 30/6/2015. Một trong những doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất cả nước là Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Thăng Long với số tiền nợ thuế là  375,23 tỷ đồng.

>> Phong tỏa tài khoản doanh nghiệp chây ỳ thuế

Theo Bộ Tài chính, việc tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn đến thời điểm 30/6/2015 theo các tiêu chí như sau: Là những người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn nhất trên địa bàn;  Là các đối tượng có các khoản tiền thuế nợ đã quá 121 ngày, cơ quan Thuế đã dùng nhiều biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính, chậm nộp nhưng vẫn chưa thực hiện.

  Ảnh minh họa
 


Tại công văn ngày 20/7/2015 của Bộ Tài chính gửi Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, Tp trực thuộc Trung nêu rõ, để đảm bảo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Thuế địa phương căn cứ vào Bảng Tổng hợp danh sách người nộp thuế có số tiền nợ lớn đến ngày 30/06/2015 theo địa bàn quản lý của từng Cục Thuế (gửi kèm công văn này) để thực hiện công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời căn cứ tình hình thực tế ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại ngân hàng thương mại; yêu cầu phong tỏa tài khoản hoặc biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Điều 97 hoặc Điều 98a của Luật quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.

Trong số các địa phương có số lượng doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất phải kể đến Hà Nội, dẫn đầu với 200 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền là gần 4.672 tỷ đồng, tiếp theo TP.HCM cũng có 200 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số nợ lên là 3.517 tỷ đồng. Chỉ riêng số tiền nợ thuế 2 thành phố này đã chiếm tới 65% tổng số tiền nợ thuế của cả nước.

Một trong những doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất cả nước là Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Thăng Long với số tiền nợ thuế là  375,23 tỷ đồng; đứng thứ hai là Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy (SBIC) với số tiền nợ thuế 133 tỷ đồng...

 

 Theo Bộ Tài chính, c ăn cứ Khoản 1, Điều 74 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006: “Cơ quan quản lý thuế được công khai các thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trên phương tiện thông tin đại chúng trong các trường hợp sau đây:
1. Trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn”
Căn cứ Điều 98a Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý:
“Điều 98a. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
1. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng được thực hiện khi cơ quan quản lý thuế không áp dụng được hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 93 của Luật này nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt.
2. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm thông báo cho đối tượng bị cưỡng chế biết trong thời hạn ba ngày làm việc trước khi thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
3. Khi thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều này, cơ quan quản lý thuế phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.”
Trên cơ sở báo cáo của Tổng cục thuế về việc tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn đến thời điểm 30/6/2015 theo các tiêu chí như sau:
- Là những người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn nhất trên địa bàn.
- Là các đối tượng có các khoản tiền thuế nợ đã quá 121 ngày, cơ quan thuế đã dùng nhiều biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính, chậm nộp nhưng vẫn chưa thực hiện.
- Chưa bao gồm nợ thuế thuộc trường hợp sau: Tiền thuế nợ của người nộp thuế không còn sản xuất kinh doanh ở địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế; người nộp thuế hiện không còn hoạt động sản xuất kinh doanh; Tiền thuế nợ của người nộp thuế chờ giải thể; Tiền thuế nợ của người nộp thuế đã có quyết định phá sản doanh nghiệp hoặc đang trong thời gian làm thủ tục phá sản doanh nghiệp và các khoản nợ đang trong thời gian khiếu nại. (Những khoản nợ này được xử lý theo các quy định khác của Luật Quản lý thuế)


Đinh Bách