Nhiều doanh nghiệp e ngại về hội nhập

19:36' 10/06/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Mặc dù quá trình hội nhập quốc tế đang được Việt Nam triển khai mạnh mẽ, nhưng một bộ phận không nhỏ người dân, đặc biệt là doanh  nghiệp vì nhiều lý do khác nhau, chưa nắm rõ thông tin về hội nhập nên còn có tâm lý e ngại, thậm chí chưa tích cực ủng hộ công tác hội nhập.

>>
Việt Nam có thể cải cách kinh tế nhờ FTA
>> Việt Nam quá nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
>> Môi trường kinh doanh Việt Nam sẽ vượt mức trung bình ASEAN-6

Hôm nay (10/6), Bộ Công Thương (Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Báo Công Thương và Văn phòng Bộ Công Thương), đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về Đề án Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn tới, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam dự kiến sẽ có những biến chuyển mạnh mẽ, đòi hỏi công tác thông tin tuyên truyền cần phải có những đổi mới để phù hợp và đáp ứng được tình hình thực tế.

  Ảnh minh họa

  Mặc dù quá trình hội nhập quốc tế đang được Việt Nam triển khai mạnh mẽ, nhưng nhiều doanh  nghiệp vẫn còn tâm lý e ngại hội nhập. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”  theo chủ trương tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết số 22/NQ-TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Việt Nam sẽ bước vào một thời kỳ hội nhập mới với những điểm nổi bật như WTO tiếp tục thúc đẩy hội nhập đa phương thông qua việc triển khai gói cam kết Bali, APEC đang tham vọng hướng tới việc thành lập Khu vực Thương mại tự do Châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP), ASEAN hiện thực hóa Cộng đồng kinh  tế ASEAN vào cuối năm 2015, một loạt các FTA mà Việt Nam tham gia sẽ kết thúc đàm phán và bắt đầu triển khai thực hiện cam kết…

Bộ Công Thương cho biết, mặc dù quá trình hội nhập quốc tế đang được Việt Nam triển khai mạnh mẽ, nhưng hiện nay, một bộ phận không nhỏ người dân, đặc biệt là doanh  nghiệp, và cán bộ làm công tác hội nhập..., vì nhiều lý do khác nhau, chưa nắm rõ thông tin về hội nhập nên còn có tâm lý e ngại, thậm chí chưa tích cực ủng hộ công tác hội nhập, cũng như các chủ trương chính sách liên quan của Chính phủ và của các Bộ, ngành...

Chia sẻ về Đề án Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, đề án được xây dựng quán triệt quan điểm công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị và cần có sự tham gia, phối hợp tích cực của tất cả các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

Trong quá trình này, Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan được giao chức năng quản lý Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế  sẽ chủ động nhận trách nhiệm chính trong việc triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền và là đầu mối của cả nước trong công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế..

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, Đề án đã đánh giá các tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua, và đặc biệt tập trung vào việc đề xuất, định hướng những điểm mới với các trọng tâm ưu tiên để triển khai công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới.

Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến nhiều Bộ, ngành và đòi hỏi sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan. Vì vậy, cần huy động sự tham gia của tất cả các cấp, các Bộ ngành và các cơ quan truyền thông để công tác thông tin tuyên truyền được triển khai rộng khắp, thực chất và hiệu quả.

Hàng năm, có kế hoạch xây dựng trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành liên quan địa phương và doanh nghiệp và được thảo luận, thống nhất tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Chuyển trọng tâm từ hội nhập ngoài nước sang hội nhập trong nước, từ phổ biến đến hướng dẫn, từ giới thiệu đến thực thi cam kết.

Ngoài ra, hàng năm, các Bộ, ngành tự đánh giá về tình hình thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, gửi Bộ Công Thương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Đưa Chương trình thông tin tuyên truyền vào kế hoạch hàng năm của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.


Yến Nhi