Sự thật về việc Metro liên tục khai lỗ 12 năm

06:44' 22/04/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Theo Tổng cục thuế, từ năm 2002-2013, Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam đã kê khai lỗ với số tiền là 1.657 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chi phí phải trả cho các công ty liên kết ở Đức khá lớn như chi phí nhượng quyền thương mại (731 tỷ đồng); chi phí lương, thưởng và phụ cấp cho ban giám đốc và chuyên gia nước ngoài…

>>
Xử phạt Metro Thăng Long bán mực ống nhiễm khuẩn
>> Metro Việt Nam bị truy thu thuế hơn 500 tỷ đồng
>> Thanh tra 19 điểm kinh doanh của Metro

Truy thu thuế với số tiền hơn 500 tỷ đồng

Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam tiến hành đầu tư xây dựng từ năm 2001 và bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ 28/3/2002. Tổng số thuế mà đơn vị đã kê khai và nộp vào NSNN từ năm 2001 đến ngày 31/12/2014 là 1.014,996 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Tổng cục thuế, từ năm 2002 - 2013, đơn vị đã kê khai lỗ trong 12 năm với số tiền là 1.657 tỷ đồng (chỉ lãi 1 năm 2010 với số tiền 173 tỷ đồng).

Trong qua trình quản lý, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Công ty 4 lần với thời gian thanh tra 9 năm (từ năm 2003 - 2011).

Kết quả thanh tra, kiểm tra đến 31/12/2011 đã điều chỉnh giảm lỗ 500,4 tỷ đồng; Xác định lãi 2 năm (2010, 2011) với số tiền 234,8 tỷ đồng, số tiền lãi này được bù vào số lỗ của các năm (năm 2005 73,3 tỷ; Năm 2006 84,6 tỷ; Năm 2007 76,9 tỷ); Số lỗ không được chuyển do quá hạn 5 năm là 272,6 tỷ đồng; Số lỗ lũy kế đến 31/12/2011 còn được chuyển lỗ theo quy định là 131,4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

  Qua thanh tra đã yêu cầu Công ty điều chỉnh giảm lỗ, giảm khấu trừ và truy thu thuế tổng số tiền 507 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam, Tổng cục thuế đã tiến hành thanh tra về quá trình nộp thuế của công ty này. Theo đó, qua thanh tra đã yêu cầu Công ty điều chỉnh giảm lỗ, giảm khấu trừ và truy thu thuế tổng số tiền 507 tỷ đồng. Trong đó, điều chỉnh thuế nhà thầu nước ngoài đối với các khoản chi phí bồi hoàn tiền lương trả cho Công ty Metro Cash & Carry Đức, để trả cho các nhân viên nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam khoảng 62 tỷ.

Điều chỉnh giảm khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản tiền thu hỗ trợ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại từ các nhà cung cấp (như các khoản chi phí in mã vạch, chi phí vận chuyển, lắp đặt sản phẩm, chi phí kiểm tra chất lượng, chi phí chương trình tiếp cận khách hàng, chi phí quảng cáo, chi phí ấn phẩm Metro, chi phí trưng bày đầu kệ, chi phí trưng bày sản phẩm, chi phí cung cấp thông tin...Các khoản thu này đơn vị xác định như một khoản hỗ trợ từ các nhà cung cấp đơn vị hạch toán vào thu nhập khác và không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra) 110 tỷ.

Điều chỉnh giảm lỗ đối với khoản chi phí nhượng quyền thương mại, chi phí không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho, chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa đảm bảo các điều kiện, thủ tục 335 tỷ.

Chi phí trả cho các công ty liên kết ở Đức lớn

Lý giải về việc thua lỗ của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam, Tổng  cục thuế cho biết, từ năm 2002 đến năm 2013, Công ty liên tục đầu tư mở rông, đặc biệt trong một thời gian ngắn, từ năm 2010 đến năm 2012, Công ty mở thêm 10 trung tâm. Trong điều kiện hoạt động bình thường, một trung tâm mới cần từ 3 - 5 năm kể từ ngày khai trương để đạt đạt được điểm hòa vốn. 

Cụ thể, trước năm 2010 Công ty đầu tư 9 trung tâm, từ năm 2010-2012 mở thêm 10 trung tâm. Theo đó, Các chi phí khấu hao, tiện ích, tiền thuê đất rất lớn là nguyên nhân chính gây ra các khoản lỗ cho trung tâm mới thành lập.

Mặt khác, để đảm bảo cả 19 trung tâm METRO luôn luôn hoạt động theo các tiêu chuẩn cao nhất của Đức, Công ty đã phải bỏ ra rất nhiều nguồn lực về nhân sự và vốn. Điều này đã dẫn đến chi phí hoạt động tăng cao trong quá trình hoạt động kinh doanh như chi phí hao hụt tổn thất, chi phí đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chi phí đảm bảo an ninh. Ví dụ trong năm 2013 tỷ lệ % của các chi phí này trên doanh thu như sau: Hao hụt tổn thất (1,15%); chi phí cho anh ninh (0,3%),..

Ngoài ra, chi phí trả cho các công ty liên kết ở Đức từ năm 2001 - 2013 là khá lớn như chi phí nhượng quyền thương mại (731 tỷ đồng); chi phí lương, thưởng và phụ cấp cho ban giám đốc và chuyên gia nước ngoài trả cho các cá nhân thông qua Metro Cash & Cary GmbH (MCC) tại Đức (chi phí bồi hoàn) (699 tỷ đồng)...

Tuy nhiên, các giao dịch này công ty đã kê khai giao dịch liên kết theo tờ khai mẫu GCN/01/QLT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010, mặt khác đối với các khoản chi phí lớn nêu trên đã được đoàn thanh tra rà soát và loại khỏi chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN hoặc thu thuế đối với những khoản không có chứng từ hợp lý hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, loại khỏi chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí nhượng quyền thương mại trả cho công ty Metro AG (Đức) năm 2012-2013 số tiền 7,5 tỷ đồng, do đơn vị hạch toán vào chi phí nhiều hơn doanh thu công ty Metro AG (Đức) theo xác nhận của kiểm toán KPMG tại Đức. Đồng thời, đề nghị đơn vị kê khai điều chỉnh giảm chi phí nhượng quyền thương mại  trong khoảng thời gian ngoài niên độ thanh tra, số tiền: 245 tỷ đồng, do đơn vị chưa đăng ký với Bộ Công thương hoạt động nhượng quyền thương mại.

Cùng với đó, truy thu thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài năm 2012-2013 đối với khoản chi phí lương, thưởng và phụ cấp cho ban giám đốc và chuyên gia nước ngoài trả cho các cá nhân thông qua Metro Cash & Cary GmbH, số tiền 16 tỷ đồng; đồng thời yêu cầu đơn vị kê khai bổ sung số tiền thuế 39 tỷ đồng đối với khoản chi phí này trong khoảng thời gian ngoài niên độ thanh tra.

Yến Nhi