Sẽ có 5 doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam

10:15' 21/04/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Theo Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến 2010, tầm nhìn 2030, sẽ có tối đa 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam.

>> Tín nhiệm của Việt Nam được nâng cao
>> 6 thông tin để xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu từng bước hình thành và phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm trong nước và đảm bảo chất lượng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định.

Phấn đấu đến năm 2020, các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp đều được phải xếp hạng tín nhiệm. Đến năm 2030, xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho tối đa 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Để thực hiện được mục tiêu trên, cần lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ theo đúng quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh hoạ


Bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thực hiện theo quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP.

Trường hợp có nhiều doanh nghiệp cùng đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thì lựa chọn những doanh nghiệp có ưu thế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác của thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm và chuyên gia phân tích để đảm bảo chất lượng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Nhà nước quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP.

Cho ý kiến trước đó về dự thảo Nghị định thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Định mức tín nhiệm, theo Bộ Tài chính, tổ chức định mức tín nhiệm có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng. Định mức tín nhiệm là thông số tham chiếu giúp cơ quan quản lý trong điều hành thị trường, định hướng thị trường theo hướng chuẩn hóa, tăng cường công khai và minh bạch. Đối với các tổ chức phát hành, định mức tín nhiệm giúp huy động vốn hiệu quả với chi phí hợp lý; quảng bá thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước; thúc đẩy cải thiện tình hình tài chính, quy trình quản lý, chất lượng và hiệu quả cuộc sống. Đối với nhà đầu tư, thông tin về định mức tín nhiệm là thông tin quan trọng hỗ trợ quyết định đầu tư trái phiếu.

Liên quan tới thông tin trong xếp hạng tín nhiệm, trong năm 2013, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định về việc cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Theo đó, việc cung cấp thông tin, số liệu nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và xây dựng báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam phục vụ công tác xếp hạng tín nhiệm của quốc gia.

Theo Quyết định, có 6 loại thông tin cần thiết cho công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia gồm: 1- Thông tin chung về kinh tế-xã hội; 2- Thông tin về tài khóa; 3- Thông tin về tiền tệ, ngân hàng; 4- Thông tin về kinh tế đối ngoại; 5- Thông tin về chính trị; 6- Các thông tin kinh tế-xã hội khác trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng cung cấp của các cơ quan, tổ chức có liên quan của Việt Nam.


Đinh Bách