Hàng loạt công ty bất ngờ được xoá nợ thuế

15:06' 12/12/2014 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Tổng cục Hải quan vừa quyết định xóa nợ thuế cho 3 doanh nghiệp. Đây là các khoản nợ thuế không có khả năng thu đòi, phát sinh trước ngày 1/7/2007.

Theo đó, Tổng cục Hải quan vừa có quyết định số 3714/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2014 về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty cổ phần du lịch Mê Kông do đã cổ phần hoá.

Cụ thể, Công ty cổ phần du lịch Mê Kông, tại Lê Duẩn, TP. Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị), được xoá khoản nợ tiền thuế của doanh nghiệp Nhà nước phát sinh trước ngày 1/7/2007 tính đến ngày 30/6/2005 (thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo Quyết định xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị), do không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp và chưa được giảm vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần, đã thực hiện xong cổ phần hoá và đăng ký kinh doanh.

  Ảnh minh họa

  3 Công ty đã được xoá nợ thuế theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007. Ảnh minh hoạCũng theo Quyết định này, số tiền thuế nhập khẩu xoá nợ của Công ty cổ phần du lịch Mê Kông là hơn 357,4 triệu đồng tại Cục Hải quan Quảng Trị.

Cùng ngày 10/12, Tổng cục Hải quan cũng đưa ra quyết định xoá nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh thuế trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty cổ phần tư vấn - Xây lắp điện Hà Tĩnh do đã cổ phần hoá.
Tổng số tiền phạt chậm nộp thuế xoá nợ tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là gần 1,24 tỷ đồng.

Ngoài hai công ty trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng quyết định xoá nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 đến ngày 6/4/2004 đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nhà nước do đã cổ phần hoá. Tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt xoá nợ tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp là 35,2 triệu đồng.

Tổng cục Hải quan cho biết, việc xóa nợ thuế được Tổng cục Hải quan thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế 2012, Thông tư 179 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007.


Yến Nhi