Ông Cao Sỹ Kiêm sẽ rời HĐQT Đông Á Bank

18:34' 21/07/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Tại đại hội cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Đông Á, tổ chức sáng nay (21/7), một số thông tin liên quan tới hoạt động kinh doanh và nhân sự cấp cao của ngân hàng này đã được công bố.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2014 được trình bày tại đại hội, các chỉ tiêu kinh doanh trong năm qua của Đông Á chưa đạt được như kế hoạch đề ra. Tổng thu nhập thuần đạt 2.126 tỷ đồng, trong đó thu nhập ngoài lãi thuần đạt 643 tỷ, tăng 109% so với năm 2013 và chiếm 30% tổng thu nhập thuần của ngân hàng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 511 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2013 và chiếm 24% tổng thu nhập thuần của ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế dự phòng năm 2014 của Đông Á Bank đạt 602 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau dự phòng đạt 35 tỷ, tương ứng 7% kế hoạch.

Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROA) và tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt tương ứng là 0,03% và 0,61%. Thu nhập lãi cận biên năm 2014 là 2,05%.

  Ảnh minh họa

  Ông Cao Sỹ KiêmTính đến ngày 31/12/2014, tổng tài sản hoạt động của ngân hàng này đạt 87.108 tỷ đồng, tăng 105% so với đầu năm 2010. Vốn điều lệ trong giai đoạn 5 năm (2010-2014) đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm 2010. Tổng nguồn vốn huy động đạt 79.954 tỷ, tăng 118% so với đầu năm 2010. Dư nợ tín dụng đạt 51.850 tỷ, tăng 51% so với đầu năm 2010.

Trong năm qua, Đông Á Bank đã bán nợ cho VAMC 3.921 tỷ đồng, do đó cũng ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng tín dụng chung của ngân hàng.

Dư nợ cho vay khách hàng tính đến ngày 31/12/2014 đạt 51.850 tỷ đồng, giảm 2,26% so với năm 2013. Nếu tính luôn khoản nợ đã bán cho VAMC thì dư nợ tín dụng của Đông Á Bank tăng 5,13% so với năm 2013.

Nợ xấu tính đến cuối năm 2014 là 1.947 tỷ đồng, giảm 170 tỷ đồng so với năm 2013 (tương đương 8%). Tỷ lệ nợ xấu là 3,76%/tổng dư nợ cho vay khách hàng, giảm 0,24% so với năm 2013.

Dự kiến, trong năm 2015 ngân hàng sẽ phấn đấu nâng tổng tài sản đạt 98.000 tỷ đồng, tăng 12,7%; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 88.000 tỷ đồng, tăng 13,4%; tổng dư nợ cấp tín dụng 65.665 tỷ, tăng 7,0%; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng giảm dưới mức 3% theo quy định; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 200 tỷ, tăng 471,4%. Trong đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng lên 6.000 tỷ đồng, tăng 20,0%.

Đến năm 2020, vốn điều lệ của ngân hàng Đông Á có khả năng sẽ đạt từ 8.000 đến 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu từ 15-20%.

Theo tờ trình tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng trong năm nay, công ty CP Kinh Đô (KDC) là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật để trở thành nhà đầu tư chiến lược của ngân hàng Đông á.

Công ty này cam kết sẽ mua lại toàn bộ cổ phiếu trong đợt Đông Á Bank tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng này. Theo đó, toàn bộ 100.000.000 cổ phiếu tăng thêm trong đợt phát hành này sẽ bán hết cho KDC, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, số cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, kể từ ngày ngân hàng Đông Á hoàn thành đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3/2015 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành.

Tại đại hội, HĐQT Đông Á Bank cho biết, ông Cao Sĩ Kiêm sẽ xin rút khỏi HĐQT của ngân hàng trong năm nay. Sắp tới Đông Á Bank sẽ tổ chức đại hội bất thường để bầu nhân sự HĐQT mới.

Ông Cao Sỹ Kiêm là đại biểu Quốc hội khóa 12, 13. Ông đồng thời là thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia và hiện cũng đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Ông Cao Sỹ Kiêm làm thành viên HĐQT độc lập của Ngân hàng Đông Á từ tháng 3/2012. Cuối tháng 4/2014, ông Cao Sỹ Kiêm chính thức được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.


Tiến Vinh