PTI: Một số chứng chỉ bảo hiểm không còn giá trị

15:14' 06/04/2015 (GMT+7)
|

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đang có thông báo đã mất chứng chỉ bảo hiểm xe máy và ô tô, danh sách cụ thể như sau:

STT

Loại ấn chỉ

Số quyển

Số seri

Từ

Đến

1

Ấn chỉ xe máy

14XM

140434548

140434548

2

Ấn chỉ xe máy

14XM

140434874

140434874

3

Ấn chỉ xe máy

14XM

141109447

141109450

4

Ấn chỉ xe máy

14XM

140434851

140434851

5

Ấn chỉ xe máy

14XM

140434566

140434570


"Nay, chúng tôi thông báo đến Quý Ban Ngành, Quý khách hàng, các Đơn vị trực thuộc hệ thống Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện được biết: Những ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị sử dụng." từ ngày 03/04/2015, thông báo nêu rõ.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được các ấn chỉ nêu trên đề nghị thông báo về Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện theo địa chỉ:

- Địa chỉ: Tầng 8, số 4A, Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04.3.772 4466 Fax: 043.772.4460

Ngoài hình thức trên, khách hàng có thể thông báo ngay cho đơn vị PTI gần nhất.


T.H