Hoàn tất hồ sơ MHB sáp nhập vào BIDV

06:36' 24/04/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Ngày 23/4/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 2833/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận nguyên tắc việc Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) sáp nhập vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

>> Khởi động sáp nhập ngân hàng MHB với BIDV

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập MHB vào BIDV theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV tại tờ trình ngày 20/4/2015.

NHNN yêu cầu, BIDV và MHB có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng, trình Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận việc sáp nhập.

Trước đó, hồi đầu tháng 4,  Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) đã công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2015.

Theo đó, trong năm 2015, MHB có định hướng phối hợp với BIDV hoàn tất đề án sáp nhập theo chỉ đạo của NHNN.

Ảnh minh họa
 

Theo các báo cáo trình đại hội, MHB nhận thức rõ, trong bối cảnh nợ xấu là vấn đề thách thức hàng đầu đối với hoạt động của ngành ngân hàng, MHB đã quyết liệt xử lý nợ xấu, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp tạm thời khó khăn, có khả năng hồi phục sản xuất kinh doanh, từng bước giúp các doanh nghiêp dần ổn định sản xuất có nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, MHB đã chủ động trích dự phòng rủi ro, đến cuối năm 2014 tỷ lệ nợ xấu vẫn duy trì ở mức thấp 2,72%.

Năm 2014 tổng tài sản của MHB tăng 17,4% so với 2013 đạt trên 45.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 14,4% đạt hơn 37.000 tỷ; tín dụng tăng trưởng 13,8% với tổng dư nợ hơn 30.600 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của MHB đạt 162 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2013. Tỷ lệ ROA đạt 0,33%; ROE đạt 3,7%; hệ số an toàn vốn CAR đạt 16,95% (cao hơn mức yêu cầu 9% của NHNN).


Đinh Bách