Hàng loạt công ty thay đổi lãnh đạo cấp cao

13:32' 20/04/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Thông qua đại hội cổ đông, hàng loạt công ty niêm yết nổi tiếng như Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thường Tín… đã thống nhât thay đổi lãnh đạo cấp cao.

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thường Tín (mã chứng khoán SBS), vừa có thông báo gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị SBS đã thông qua việc bầu ông Trần Văn Lân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đồng thời bầu ông Phan Quốc Huỳnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SBS.

Ngoài hai lãnh đạo trên, Ban Kiểm soát Công ty SBS cũng thông qua việc bầu ông Hứa Ngọc Nghĩa làm Trưởng ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2015 – 2019.

  Ảnh minh họa

  Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thường Tín đã thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Ảnh minh hoạ


Cùng với SBS, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt cũng thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, kể từ ngày 15/4/2015, ông Diệp Bảo Châu đã từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017. Thay vào đó là ông Võ Tấn Hoàng Văn sẽ là thành viên Hội đồng quản trị Tân Việt thời  gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Ngoài ra, Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (mã chứng khoán BSI) cũng vừa thông qua Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Trong đó, Đại hội đồng cổ đông đã  thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Long. Đồng thời, miễn nhiệm bà Bùi Thị Hoà - thành viên Ban kiểm soát.

Cùng với việc miễn nhiệm, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc bầu ông Lê Ngọc Lâm giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Bầu bà Phạm Thanh Thuỷ giữ vị trí Thành viên Ban Kiểm soát.

Một công ty chứng khoán khá nổi tiếng trên thị trường hiện nay, đó là Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (mã chứng khoán BVS) cũng thông qua Nghị quyết về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, miễn nhiệm các thành viên gồm ông Nguyên Đức Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Hải Phong – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trương Ngọc Lân - Thanh viên Hội đồng quản trị, với lý do hết nhiệm kỳ.

Để bổ sung vào vị trí này, Đại hội đồng cổ đông BVS đã bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ mới 2015 - 2020. Trong đó, ông Phan Kim Bằng  giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trịnh Tuấn Anh, ông Lê Văn Bình và ông Nhữ Đình Hoà giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.


Yến Nhi