Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sẽ tăng vốn điều lệ 300 tỷ đồng

09:29' 24/04/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, trong năm 2015 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sẽ tăng vốn điều lệ từ 503.975.090.000 đồng lên 803.975.090.000 đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài là Công ty Bảo hiểm Dongbu (Dongbu Insurance Co.,ltd)

 

Vào ngày 22/04/2015, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức thành công đại hội cổ đông, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã tán thành thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015. Cụ thể, năm nay PTI đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 2.105.600 triệu đồng, tăng trưởng 15,9% so với năm 2014, trong đó: doanh thu bảo hiểm gốc 2.000.000 triệu đồng, doanh thu tái bảo hiểm 105.600 triệu đồng; và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 141.500 triệu đồng, tăng 71,9% so với năm 2013.


Ảnh minh họa
PTI chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên


Năm 2014, PTI chia cổ tức cho các cổ đông ở mức tỉ lệ 11%, tăng 1% so với năm 2013. Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm chỉ đạt ở mức 6-7% như hiện nay thì tỉ lệ chia cổ tức này được các cổ đông đánh giá cao, nhất là khi nhiều doanh nghiệp khác đang làm ăn thua lỗ.

 

Cùng với việc tập trung phát triển mạng lưới và kênh phân phối, trong năm 2015, PTI cũng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng của doanh nghiệp, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống CNTT...

 

Về kết quả kinh doanh năm 2014, đại diện lãnh đạo PTI cho biết, mặc dù năm 2014 là một năm kinh doanh khó khăn của doanh nghiệp bảo hiểm, tuy nhiên những kết quả đạt được trong việc hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng đã giúp PTI có hiệu quả kinh doanh tốt, với doanh thu đạt 1.816.220 triệu đồng, hoàn thành 108,2% kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 82.301 triệu đồng.

 

Cũng trong phiên Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, các cổ đông của PTI đã thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015 - 2020). Theo đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện bao gồm: ông Nguyễn Trường Giang – Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; ông Mai Văn Dũng- Tổng công ty CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam; Bà Phạm Minh Hương- Công ty Chứng khoán VNDIRECT; Ông Kim, Kang Wook - Công ty Chứng khoán VNDIRECT; Bà Trần Thị Minh- cổ đông tự ứng cử; ông Park, Je Kwang – Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện ; ông Bùi Xuân Thu Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện.  


Thu Hà