Thông điệp NHNN gửi các ngân hàng nước ngoài

06:53' 23/05/2014 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có thông điệp gửi tới các ngân hàng nước ngoài. Theo đó, các ngân hàng nước ngoài kịp thời báo cáo NHNN Việt Nam về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, kể cả các thiệt hại phát sinh trong thời gian qua (nếu có) để NHNN có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp.

Thông điệp của NHNN nêu rõ: Những năm qua, thực hiện chủ trương về tăng cường hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tích cực đầu tư vào Việt Nam. Bên cạnh các chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Chính phủ cũng đã ban hành các cơ chế nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Số lượng các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, kể cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp, ngày càng tăng cao. Trong lĩnh vực ngân hàng, đã có nhiều ngân hàng nước ngoài, nhiều định chế tài chính quốc tế mở văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc hiện diện dưới hình thức 100% vốn nước ngoài. Chính phủ, NHNN đã và đang tích cực đổi mới, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi, vừa đảm bảo an toàn, hiệu quả vừa đảm bảo các quyền lợi chính đáng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng nước ngoài.

Trong những ngày vừa qua, mặc dù có những diễn biến phức tạp về tình hình biển Đông nhưng thị trường tiền tệ, ngoại hối và vàng về cơ bản vẫn tiếp tục ổn định. Hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung, các ngân hàng nước ngoài nói riêng vẫn hoạt động bình thường, an toàn, thông suốt cả trong nước và quốc tế. Điều này thể hiện niềm tin sâu sắc của nhân dân, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các ngân hàng nước ngoài vào đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đó là: “Giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; chủ trương đề cao nguyên tắc giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế”.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc vừa qua một số người biểu tình đã có hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại tài sản của Nhà nước, cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội và sản xuất kinh doanh. Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội đã được bảo đảm. Hầu hết các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp cần thiết theo đúng pháp luật và các cam kết quốc tế để bảo đảm an ninh và an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, doanh nghiệp và người nước ngoài tại Việt Nam", thông điệp của NHNN nêu rõ.

 Ảnh minh họa
 


NHNN Việt Nam đã và đang theo dõi sát tình hình, chủ động và sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tiếp tục giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và vàng. Giữ vững môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời luôn có các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Để góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, NHNN đề nghị các ngân hàng nước ngoài:

1. Tiếp tục tổ chức hoạt động bình thường, đảm bảo công tác thanh toán, nhận tiền gửi, chi trả tiền gửi, cho vay, cung ứng dịch vụ ngân hàng diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước;

2. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích đối với các khách hàng trong và ngoài nước, hạn chế những yếu tố tâm lý có thể tác động bất lợi đến hoạt động của từng ngân hàng nước ngoài cũng như toàn hệ thống ngân hàng. Phát huy tích cực vai trò cầu nối đối với các khách hàng trong và ngoài nước để thuyết phục khách hàng yên tâm đầu tư lâu dài, ổn định tại Việt Nam.

3. Kịp thời báo cáo NHNN Việt Nam về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, kể cả các thiệt hại phát sinh trong thời gian qua (nếu có) để NHNN có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp.

4. Tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, tin tưởng vào các chính sách và giải pháp điều hành của NHNN, đảm bảo an toàn lành mạnh cho hoạt động của ngành ngân hàng, phấn đấu thực hiện mục tiêu của ngành ngân hàng năm 2014.


Đinh Bách