Từ 11/4, nhiều loại lãi suất giảm xuống tới 11%/năm

18:54' 10/04/2012 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước chính thức giảm lãi suất tái cấp vốn từ 14%/năm xuống 13%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 12%/năm xuống 11%/năm.Từ 11/4, NHNN cũng áp dụng hạ trần lãi suất huy động từ 13% xuống 12%/năm.

>> Lãi suất sẽ giảm về 10%?

Ngày 10/4/2012, Thống đốc NHNN  đã ký ban hành Quyết định số 693/QĐ-NHNN về mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Cụ thể: Giảm lãi suất tái cấp vốn từ 14%/năm xuống 13%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 15%/năm xuống 14%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 12%/năm xuống 11%/năm.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ 11/4/2012. Cùng ngày NHNN cũng ra quy định lãi suất tiền tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 5%/năm xuống 4%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên giảm từ13%/năm xuống 12%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên giảm từ 13,5%/năm xuống 12,5%/năm. Quy định này cũng sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 11/4 tới đây. 


Đinh Bách