Tiếp tục hủy các quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải

16:00' 02/03/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) – Bộ Công Thương vừa công bố hủy Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại đối với ông Vũ Quang Hải.
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 170/VPCP-V.I ngày 18/1/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định:
 
Hủy Quyết định số 137/QĐ-XTTM ngày 29/5/2013 của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cục Xúc tiến thương mại, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại đối với ông Vũ Quang Hải.
 
Ông Vũ Quang Hải.
Ông Vũ Quang Hải.
Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản số 122 nhất trí với nội dung kiến nghị của ông Vũ Quang Hải là không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức của Bộ.
 
Cụ thể, ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương nhận được văn bản của ông Vũ Quang Hải đề nghị xem xét chấp thuận cho tiếp tục làm việc tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
 
Trong đơn kiến nghị gửi Bộ Công Thương, ông Hải đề nghị được ở lại Sabeco, nhiệm vụ cụ thể do Hội đồng quản trị Sabeco phân công và xin không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức tại Bộ Công Thương.
 
Qua xem xét, Bộ Công Thương đã có văn bản số 122 nhất trí với nội dung kiến nghị của ông Hải là không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức của Bộ Công Thương. Như vậy, ông Hải không còn là cán bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương nữa. 
 
Còn việc ông Hải đề xuất ở lại Sabeco, ông Hải cần báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định. Việc bố trí công tác đối với ông tại Sabeco phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của Sabeco.
 
Yến Nhi