Sắp có phương án xử lý 12 dự án kém hiệu quả

10:45' 06/02/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) – Bộ Công Thương yêu cầu Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành lập báo cáo tổng thể về 12 dự án kém hiệu quả và báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 10/2/2017.
 
Ngày 23/1/2017, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Bộ Công Thương xử lý các vấn đề tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả. 
 
Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng đã kết luận: Thực hiện Quyết định số 2551/QDD-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, bàn về xử lý các tồn tại yếu kém, không hiệu quả của một số dự án và doanh nghiệp ngành công thương tại Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 5/1/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao như thành lập Ban chỉ đạo của Bộ Công Thương tại quyết định số 4898 ngày 15/12/2016; xây dựng quy chế hoạt động và báo cáo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ... các tập đoàn, tổng công ty đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao theo tiến độ đề ra.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo đó, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty tiến hành rà soát lại các phương án xử lý, giải quyết các khó khăn tồn tại của dự án/ doanh nghiệp và từ đó đề xuất phương án khả thi nhất để báo cáo Ban chỉ đạo Bộ Công Thương. Trong phương án đề xuất cần đưa ra các kiến nghị đề xuất tập trung vào cơ chế tài chính, tiền tệ; cơ chế giải pháp về thị trường; cơ chế giải pháp về quản trị doanh nghiệp. Hoàn thành báo cáo và gửi về Bộ Công Thương chậm nhất ngày 4/2/2017.
 
Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành lập báo cáo tổng thể về 12 dự án báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương trước ngày 10/2/2017. 
 
Báo cáo được lập theo kết cấu gồm: 
 
Báo cáo tài chính: báo cáo theo từng dự án cụ thể, bao gồm các nội dung chính, khái quát chung về dự án; các khó khăn, tồn tại hiện nay; phương án xử lý và phân tích lý do đề xuất phương án; các kiến nghị.
 
Phụ lục: Bao gồm các báo cáo của các tập đoàn, tổng công ty về 12 dự án.
 
Ngoài ra, thứ trưởng cũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân/tổ chức đối với các dự án. Khi tổ chức kiểm điểm đề nghị tập đoàn tổng công ty mời thêm thành phần Ban Nội chính - Văn phòng Chính phủ, Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành, Vụ tổ chức cán bộ và thanh tra Bộ. Hoàn thành và báo cáo Bộ Công Thương ngay trong tháng 2/2017.
 
Yến Nhi