Làm rõ việc quản lý phân bón của Bộ Nông nghiệp

06:30' 25/02/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chỉ đạo kiểm điểm tại Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT). 
 
Ngày 24/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Đoàn công tác của Trung ương dự và chỉ đạo kiểm điểm, phê bình và tự phê bình năm 2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT. 
 
Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, phát biểu khai mạc cuộc họp kiểm điểm, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT tập trung kiểm điểm làm rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là quản lý phân bón, thức ăn thủy sản, chăn nuôi để xảy ra sai phạm, gây bức xúc trong dư luận xã hội;  kiểm điểm việc chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới.

 

ttt

Vụ phân bón giả tại Công ty Thuận Phong đang được dư luận chờ đợi Bộ Công an xử lý

Các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT cần nêu cao trách nhiệm, tập trung tự kiểm điểm sâu sắc, phê bình và góp ý với đồng chí khác trên cơ sở đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra, nhất là những nơi, những vấn đề phức tạp, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; về đoàn kết nội bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Đồng chí Vương Đình Huệ chỉ rõ: Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT cần làm rõ những thành tựu, kết quả cũng như tập trung phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ các thiếu sót, khuyết điểm. Từ đó có phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Sau khi kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền với hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị và nhân dân biết và giám sát việc thực hiện khắc phục sửa chữa khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân.
 
Nhấn mạnh vai trò của Bộ NN&PTNT là một bộ đa ngành, quản lý rất nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng qua cuộc kiểm điểm này Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT sẽ lãnh đạo ngành phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với đảng bộ, cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 
Theo chương trình, việc kiểm điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT được tiến hành trong 2 ngày, 24 và 25/2.
 
Tiến Vinh