Hà Nội điều chỉnh giao đất Khu đô thị mới Cầu Giấy

10:17' 08/02/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định điều chỉnh giao 2,3 ha đất E1.3 tại đô thị mới Cầu Giấy, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm cho công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm.
 
 
Theo đó, Thành phố điều chỉnh việc giao 23.134,3m đất tại ô đất ký hiệu El.3 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm để thực hiện dự án Tổ hợp căn hộ, thương mại, văn phòng (Dự án đối ứng của Dự án BT xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa CV1):
 
Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài chính để làm thủ tục ghi thu, ghi chi Dự án xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa CV1 theo hình thức Hợp đồng BT, trường hợp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền một lần của dự án đối ứng lớn hơn giá trị Dự án BT thì phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính theo quy định; liên hệ với Cục Thuế Hà Nội để nộp tiền thuê đất trả tiền hằng năm theo quy định.
 
Lý do điều chỉnh, để thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV 1 Khu đô thị mới Cầu Giấy theo hình thức Hợp đồng BT số 01/2016/HĐBT ký ngày 7/7/2016 giữa Sở Xây dựng (cơ quan nhà nước được UBND Thành phố ủy quyền làm đại diện) và Tập đoàn Indochina Capital (Nhà đầu tư), Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm (Doanh nghiệp dự án). Các nội dung khác tại Quyết định số số 5612/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 và số 5890/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND Thành phố vẫn được giữ nguyên hiệu lực.
 
Khánh An