Bộ Tài chính tiếp tục rà soát và xử lý xe ô tô dôi dư

08:01' 12/02/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Theo Bộ Tài chính, trong tháng 2 này, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 1/2017, Bộ đã hoàn thiện hồ sơ dự thảoLuật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp, tổng hợp trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 6 cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bước sang tháng 2, Bộ Tài chính ban  hành Công văn hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc mua sắm tài sản phù hợp với Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017của Chính phủ và xây dựng Đề án khoán xe ô tô công, đối với một số chức danh lãnh đạo.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và mua sắm xe ô tô trong năm  2016  theo hướng  dẫn  của  Bộ Tài  chính, tại Công văn  số 1041/BTC-QLCS ngày 11/11/2016.

Cùng với đó, phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra hoàn thiện dự thảo Luật theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) lấy ý kiến các Đoàn Đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Yến Nhi